ProRail Prijs voor Holland Railconsult & Volker Stevin

Utrecht – Met hun gezamenlijk ontwerp, de ‘mobiele werkplaats’ hebben Holland Railconsult en Volker Stevin Rail & Traffic de eerste prijs behaald in de door spoorbeheerder ProRail uitgeschreven prijsvraag. Onderwerp van de prijsvraag was: Hoe kan het spoor worden onderhouden met veel minder hinder?

De mobiele werkplaats is een revolutie in spooronderhoud, Op deze manier kan het onderhoud aan het spoor beter, sneller en veiliger worden uitgevoerd.

De mobiele werkplaats is een methode voor het spooronderhoud die gebruik maakt van rijdende werkplaatsen. Deze werkplaatsen kunnen met behulp van inzetplaatsen snel en efficiënt op het spoor gereden worden en zelfstandig of getrokken door een locomotief naar de werkplek rijden. Het nevenspoor blijft in dienst, waardoor de hinder voor het treinverkeer minimaal is. De veiligheid van de spoorwerkers is verzekerd doordat er afgeschermd gewerkt wordt.

Terwijl de aangescherpte veiligheidseisen juist leiden tot meer treinhinder en hogere kosten voor het onderhoud, leidt deze nieuwe methode niet tot kostenverhoging en wordt de hinder zelfs gehalveerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Holland Railconsult BV