Kamerbrief over begroting VenW en infrastructuurfonds

Den Haag – Op 18 december 2006 heeft Minister Peijs van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de Tweede suppletore begroting hoofdstuk XII en Infrastructuurfonds over 2006 (30 885 XII en 30 885 A)naar de Tweede Kamer gestuurd.

Hieronder leest u de volledig brief br.3290 Tweede suppletore begroting hoodstuk XII en Infrastructuurfonds over 2006 Kamerstuk | 2006-12-18.

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen met betrekking tot de voorstellen van wet tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) en het Infrastructuurfonds voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota; Kamerstukken II, 2006-2007, 30 885 XII respectievelijk 30 885 A).

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, Karla Peijs

br.3290 bijlage 1 Tweede suppletore begroting hoodstuk XII en Infrastructuurfonds over 2006

br.3290 bijlage 2 Tweede suppletore begroting hoodstuk XII en Infrastructuurfonds over 2006

NOOT VAN DE REDACTIE: De 2 bijlagen inclusief tabellen en bijlage worden op dit moment door de redactie van Infrasite voor u bewerkt. Zoals u van ons gewend bent, worden wijzigingen doorgevoerd in de projectendatabase zodat onze projectinformatie actueel blijft. Tevens wordt dit bericht voorzien van rubrieken, zodat de informatie uit deze brief ook via ons zoeksysteem wordt ontsloten.