FNV-campagne: werkplek dieselrookvrij

Woerden – FNV Bondgenoten en FNV Bouw gaan de gevaren van dieselrook in kaart brengen. De bonden vragen werknemers hoe het daarmee op hun werkplek staat. De campagne die hierop volgt moet werknemers en werkgevers bewust maken van de gevolgen van dieseluitlaatgassen op de lange termijn. Dieselrook is kankerverwekkend en veroorzaakt ook longaandoeningen en hart- en vaatziekten.

Minimaal 600.000 werknemers hebben in hun werk te maken met diesel-uitlaatgassen van dieselmotoren. Hiervan werken er 250.000 in de bouw, 195.000 in de agrarische sectoren en 100.000 in de transportsector. Vaak zijn werknemers en werkgevers zich niet bewust van de gevaren van dieselrook. Dat is de aanleiding voor beide FNV-bonden om hierover een enquete te starten onder werknemers in de bouw, wegenbouw, garages, vrachtwagenproducenten, havens, scheepvaart, veilingen, magazijnen, huisvuilinzameling, transportsector, land- en bosbouw en op vliegvelden. De uitkomsten van de enquetes moeten leiden tot een actieplan.

Aan de bron inventariseren en aanpakken. Dat is de manier van werken van het vakbondsactieplan VASt, waarmee FNV Bouw en FNV Bondgenoten werknemers informatie en hulpmiddelen aanbieden om zelf invloed te krijgen op de omgang met gevaarlijke stoffen. Eerder verdiepte het project zich in de stoffen die gevaar opleveren voor vruchtbaarheid en voortplanting. Onder andere oplosmiddelen zijn schadelijk voor werknemers in de vruchtbare leeftijd en brengen ook hun kinderen schade toe. Nu is het dus de beurt aan dieselrook. Campagnemedewerker Josje Salentijn: "Door werknemers in een enquête en in kleine werkgroepen te ondervragen willen we een goed beeld krijgen. Hun praktijk is uitgangspunt. Daarna ontwikkelen we samen middelen, waardoor ondernemingsraadsleden de knelpunten in hun bedrijf vervolgens aan de kaak stellen."

Lang niet elke bedrijf gaat al verantwoord om met de ongezonde uitlaatgassen van dieselmotoren. "Ook werknemers onderkennen nog onvoldoende de risico’s", zegt Salentijn. "En een simpel stofkapje is niet genoeg. Nodig is omschakeling naar elektromotoren of op z’n minst afzuiging, ventilatie, roetfilters en taakroulatie."

Probleem met dieseluitlaatgassen is dat er geen norm voor bestaat. Werkgevers hebben wel de plicht om dieselmotoren te vervangen en als dat niet mogelijk is om in ieder geval de blootstelling tot het minimum te beperken. Helaas gebeurt dat te weinig, constateren de bonden.

In de CAO-onderhandelingen van de betonmortelindustrie heeft FNV Bouw al meegenomen dat technische en organisatorische maatregelen nodig zijn om werknemers tegen de uitlaatgassen van betonpompen te beschermen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: FNV Bouw