Rijkswaterstaat en ONRI gaan kennis delen

Den Haag – Rijkswaterstaat en de Nederlandse organisatie van advies- en ingenieursbureaus (ONRI) zetten een gezamenlijk leertraject op om te komen tot professioneler opdrachtgeverschap-opdrachtnemerschap. De Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat en de voorzitter van ONRI hebben hiertoe deze week een intentieverklaring getekend.

Uitgangspunt vormt de wens van Rijkswaterstaat om zijn interne efficiency te vergroten en meer werk aan marktpartijen over te laten. Dit betekent dat Rijkswaterstaat de komende drie jaar een nieuwe, professionele manier van opdrachtgeven ontwikkelt en toepast. ONRI wil bijdragen aan deze ontwikkeling, zowel bij haar leden als bij andere aan de marktzijde betrokken partijen.

Meer concreet willen Rijkswaterstaat en ONRI samenwerken aan de voorbereiding en de uitvoering van projecten; samen tools en nieuwe werkwijzen ontwikkelen en samen werken aan kennisoverdracht. Bestaande en nieuwe kennis wordt geborgd en beschikbaar gesteld aan de professionele vraag- en aanbodzijde. Een belangrijk ander doel is het gezamenlijk ontwikkelen van opleidingen en het uitwisselen van medewerkers.

Dit programma past in de ontwikkeling van Rijkswaterstaat van het streven naar een optimale inzet van de markt, waardoor de organisatie zich beter kan concentreren op de service aan de (vaar-)weggebruiker. Advies- en ingenieursbureaus zullen door het programma beter voorbereid zijn op de veranderende vraag.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat