Maaswerken: inspraak Peilopzet Grave

Maastricht – Van 10 januari tot en met 20 februari 2006 ligt de ‘aanvulling I’ op het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute ter inzage. Daarin is het plan beschreven om het stuwpeil van de Maas in het stuwpand Grave (tussen de stuwen van Sambeek en Grave) met 30 centimeter te verhogen. In de genoemde periode van zes weken kan iedereen reageren op het Ontwerpbesluit.

Bekendmaking
In de officiele bekendmaking die op 6 januari 2006 in Staatscourant en regionale dagbladen is gepubliceerd, staat de relevante informatie over de inspraakperiode op een rij. U kunt die bekendmaking inzien via www.maaswerken.nl

Digitaal inspreken
Vanaf deze website kunt u vanaf 10 januari 2006 ook inspreken. U wordt dan naar een speciaal inspraakformulier doorgeleid.

Nieuwsbrief
In het kader van de inspraak is er een speciale editie van Maaswerken Nieuws verschenen. In de regio Grave-Nijmegen-Gennep is die verstuurd aan abonnees van Maaswerken Nieuws. Om deze Nieuwsbrief in te zien en te downloaden gaat u naar de bibliotheek van de website.

Meer informatie
Voor meer informatie over de inspraakperiode en het plan voor de peilopzet in stuwpand Grave heeft u de volgende mogelijkheden:
– Inspraakavond op maandag 23 januari in zalencentrum Triavium in Nijmegen. Aanvang 20 uur (zaal open om 19.30 uur);
– Inspraakavond op dinsdag 24 januari in (Van der Valk) Hotel Cuijk, in Cuijk. Aanvang 20 uur (zaal open om 19.30 uur);
– Tijdens kantooruren belt u gratis met Loket Maaswerken: 0800-62279375;
– U kunt uw vraag ook digitaal stellen via het vragenformulier;
– Tegen kosten kunt de inspraakdocumenten (in gedrukte vorm) bestellen. De Speciale Nieuwsbrief is kosteloos te bestellen. Hiervoor gaat u naar het bestelformulier van www.maaswerken.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maaswerken