Breed pleidooi voor noodwet luchtkwaliteit

Het kabinet moet voor 1 januari 2006 een noodwet indienen bij het parlement die een einde maakt aan de stagnatie van de bouwactiviteiten. Die stagnatie is een gevolg van de manier waarop Nederland omgaat met de Europese richtlijn voor het beperken van fijn stof.

Deze dringende oproep is vanochtend gedaan door een brede groep van ondernemers, vertegenwoordigd in VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland. Bouwend Nederland is als lid van de twee eerstgenoemde organisaties nauw betrokken geweest bij deze oproep. Namens de sector was voorzitter Elco Brinkman aanwezig bij de persconferentie die werd voorgezeten door Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW.

Volgens Wientjes zijn ondernemers de ´soap´ rond het probleem van het fijn stof zat. ´Terwijl van bedrijven groei en banen worden verwacht, weet Nederland de Brusselse normen voor luchtkwaliteit zo uit te leggen dat vele bouwterreinen er braak bij liggen en projecten niet verder komen dan de tekentafel.´

De gezamenlijke ondernemingsorganisaties vinden dat Nederland een te strikte interpretatie hanteert van de Europese richtlijn voor het beperken van fijn stof. Nergens anders in de Europese Unie worden besluiten op het gebied van ruimtelijke ordening zo strikt gekoppeld aan deze normen.

De organisaties pleiten voor een andere aanpak van het probleem en roepen het kabinet op met een ijzersterk plan te komen om het fijn stof in Nederland te verminderen. Het kabinet heeft op Prinsjesdag al 900 miljoen euro uitgetrokken om de lucht schoner te maken, onder andere via subsidies voor schonere auto´s. Hier zou vanuit de algemene middelen nog eens 500 miljoen bijgedaan moet worden om ervoor te zorgen dat in 2010 ongeveer het hele Nederlandse wagenpark schoon is.

Nederland zou dit plan in Brussel moeten presenteren. Tegelijk moet het kabinet aandringen op uitstel van de volledige invoering van de Europese luchtkwaliteitsrichtlijn tot tenminste 2015. De Europese Commissie zou er op aan moeten dringen dat andere Europese landen soortgelijke maatregelen gaan nemen, aldus de ondernemingsorganisaties, waaronder Bouwend Nederland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)