Digitale omgevingsplannen provincie Utrecht gelanceerd

Utrecht – “Duurt het nu nog minstens een jaar om een bestemmingsplan goedgekeurd te krijgen bij de provincie, straks is dat nog maar een kwestie van weken”. Zo kondigde gedeputeerde mr. J.H Ekkers de plaatsing aan van de digitale en uitwisselbare strategische plannen op de provinciale website tijdens een persconferentie op 16 augustus 2005.

Utrecht is de eerste provincie die in het kader van DURP (Digitale Uitwisselbare Ruimtelijke Plannen) daarin is geslaagd. Vanaf 2007 legt de Wet op de Ruimtelijke Ordening vast dat alle nieuwe ruimtelijke plannen digitaal, uitwisselbaar en vergelijkbaar moeten zijn. Ekkers: “Dat wij als eerste provincie hierin zijn geslaagd, stemt tot tevredenheid, maar laat ook zien dat het geen eenvoudige opgave is, gelet op het feit dat de andere provincies nog niet zo ver zijn.” Een belangrijke reden hiervoor is dat alle objecten in de digitale bestanden voorzien moeten zijn van een speciale code die uniform is voor alle partijen die betrokken zijn bij ruimtelijke ordening, zoals bijvoorbeeld gemeenten. Dat vormt de basis voor uitwisselbaarheid.

De digitale plankaarten zijn navigeerbaar en interactief. “Iedereen kan op trefwoord, via een index en door op de plankaart te klikken zoeken in het streekplan, mobiliteitsplan, waterhuishoudingsplan en het milieubeleidsplan. Het zoeken gaat snel en dwars door alle plannen heen”, aldus gedeputeerde Ekkers. Dat laatste noemt hij een groot voordeel voor met name bewoners. “Een burger is doorgaans vooral geïnteresseerd in alle informatie over één specifieke locatie. Vanaf vandaag kan deze met één muisklik op de kaart alle plannen oproepen en veel meer dan in de oude situatie er op vertrouwen dat hij of zij dan ook echt over alle informatie beschikt.”

Website Digitale strategische plannen

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Utrecht