Menno Olman weg bij Verkeer en Waterstaat

Den Haag – Plaatsvervangend directeur generaal Personenvervoer en directeur Wegen en Verkeersveiligheid, Menno Olman, maakt met ingang van 1 juli 2005 de overstap naar Boer & Croon Strategy en Management Group. Hij gaat daar aan de slag als project- en interimmanager op het terrein van het regisseren van ruimtelijke plannen, gebiedsontwikkeling, vastgoed, verkeer en infrastructuur.

Voordat Menno Olman in1997 bij DGP ging werken bekleedde hij diverse managementfuncties bij Rijkswaterstaat, waaronder die van HID van de voormalige directie Friesland, HID Noord-Nederland en plaatsvervangend hoofddirecteur Bestuurlijke en Juridische Zaken bij de toenmalige hoofddirectie van Rijkswaterstaat.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat