Inspraak startnotitie A28 Zwolle – Meppel

Den Haag – Tot en met 20 juni 2005 ligt de startnotitie
A28 Zwolle – Meppel ter inzage. De startnotitie
doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de
Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Algemene wet
bestuursrecht. Op grond daarvan is tot en met
20 juni 2005 inspraak mogelijk over de inhoud van de
startnotitie.

De A28 Zwolle – Meppel
Op de A28 tussen de knooppunten Hattemerbroek en
Lankhorst treedt regelmatig filevorming op.
Het capaciteitsknelpunt ter hoogte van Zwolle op de A28
is in 2004 opgelost door de openstelling van spitsstroken
tussen de aansluiting Zwolle-Zuid en Ommen.
De aansluitende wegvakken, knooppunt Hattemerbroekaansluiting
Zwolle-Zuid en aansluiting Ommen-knooppunt
Lankhorst, zullen zonder extra capaciteitsvergrotende
maatregelen de groei van het verkeer niet kunnen verwerken.
Daarom wil Rijkswaterstaat de capaciteit van de
A28 op de twee genoemde wegvakken vergroten zonder
daarbij de totale breedte van de weg en de bermen te
vergroten. Dit betekent dat de huidige ruimte op de
midden- en de buitenberm gebruikt wordt. De afwatering
wordt wellicht aangepast om het extra regenwater te
bergen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat