Start campagne ‘Samen graafschade voorkomen’

Rotterdam – De campagne ‘Samen graafschade voorkomen’ is feestelijk van start gegaan tijdens de beurs ‘Bouwmateriaal Ahoy’ in Rotterdam. Op donderdagmiddag 26 mei zetten de eerste drie bedrijven uit de graafsector symbolisch hun handtekening onder de graafcode. Vanaf dat moment kunnen bedrijven zich bij de graafcode aansluiten. Het voornemen is campagne tot eind 2006 te laten doorlopen.

Met de campagne ‘Samen graafschade voorkomen’ wil de sector bereiken dat er zorgvuldiger en veiliger wordt omgegaan met de ondergrondse infrastructuur. Nu gaat er gemiddeld bij één op de vijf graafwerken iets mis. De maatschappelijke gevolgen zijn ingrijpend: een bedrijf zonder telefoon, een wijk zonder water, een stad zonder stroom. De gasontploffing vorig jaar in het Belgische Ghislenghien ligt nog vers in het geheugen.

De jaarlijkse schade aan kabels en leidingen wordt voor Nederland geschat op 70 miljoen euro, de economische gevolgschade niet meegerekend. Reden voor de graafsector om zelf in actie te komen. De campagne wordt breed gedragen door de kabel- en leidingbeheerders, branche- en werknemersorganisaties in de bouw en graafsector en het Ministerie van Economische Zaken.

Geen zekerheid, niet graven
Centraal in de campagne staat de onderlinge afspraak dat er alleen wordt gegraven wanneer duidelijk is wat de situatie onder de grond is. Dit is vastgelegd in de ‘graafcode’, een zestal vuistregels voor zorgvuldig graven. De initiatiefnemers van de campagne gaan voortaan volgens deze vuistregels te werk. Zo beloven de kabel- en leidingbeheerders de gravers tijdig te voorzien van zo betrouwbaar mogelijke informatie over ligging van kabels en leidingen. Aannemingsbedrijven en hun uitvoerders zeggen toe gedegen vooronderzoek in te plannen en tijdig een melding te doen aan KLIC, het Kabel en Leiding Informatie Centrum. De graafbedrijven stellen dat zij niet gaan graven indien er geen informatie beschikbaar is of er niet aan vooronderzoek is gedaan.

Bedrijven die de graafcode onderschrijven komen op een lijst. Dit overzicht is voor iedereen te raadplegen op de site van de campagne www.graafschade-voorkomen.nl. Met de graafcode loopt de sector vooruit op in de maak zijnde wetgeving over voorkoming van graafincidenten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Campagne 'Samen graafschade voorkomen'