Kabinet en sociale partners sluiten akkoord

Den Haag – Het kabinet heeft kort na middernacht op 6 november met werkgevers en werknemers een akkoord gesloten, dat afspraken bevat over levensloop, flexibele pensionering, de WAO, de WW, de loonontwikkeling en de kinderopvang.

De organisaties van werkgevers en werknemers en het kabinet zijn overeengekomen dat de fiscale ondersteuning voor VUT- en prepensioenregelingen vervalt voor mensen die per 1 januari 2005 55 jaar of jonger zijn. Daartegenover staat dat de levensloopregeling wordt verruimd, zodat werknemers fiscaal voordelig kunnen sparen om verlof op te nemen of eerder te stoppen met werken.

Verder worden de WAO-maatregelen versoepeld en vraagt het kabinet de Sociaal-Economische Raad (SER) advies uit te brengen over de toekomstbestendigheid van de WW. De bonden hebben toegezegd dat loonstijgingen het komende jaar uiterst terughoudend zullen zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad