OM dagvaardt Heijmans Infrastructuur (en milieu) BV

‘s-HERTOGENBOSCH – Heijmans N.V. maakt bekend dat op 17 september 2004 dagvaardingen zijn uitgebracht aan haar deelneming Heijmans Infrastructuur (en Milieu) B.V. alsmede aan drie medewerkers van Heijmans. De dagvaardingen houden verband met de bouwzaak die in november 2001 in de openbaarheid kwam. Eén van de medewerkers, de heer Ton Stuifzand (lid van de raad van bestuur van Heijmans N.V.) heeft in verband hiermee besloten zijn functie voorlopig neer te leggen.

Door het Openbaar Ministerie (OM) zijn dagvaardingen betekend aan Heijmans Infrastructuur (en Milieu) B.V. (deelneming van Heijmans N.V.) te Rosmalen en aan drie toenmalige directieleden van die vennootschap, waarvan één lid is van de raad van bestuur van Heijmans. De dagvaardingen houden verband met het onderzoek van het OM naar ongeoorloofd vooroverleg in de gehele bouwsector. De eerste zitting is gepland op 5 oktober 2004.

Heijmans onderschrijft de noodzaak van de beëindiging van praktijken zoals deze sectorbreed voorkwamen tot 2001 en heeft strikte maatregelen getroffen om overtredingen van de mededingingswet in de toekomst te voorkomen: in november 2001 werd een door externe accountants gecontroleerde dossierverklaring ingevoerd waarin iedere leidinggevende bij iedere offerte verklaart dat deze is uitgebracht zonder concurrentiebeperkende afspraken of gedragingen. Voorts werd een gedragscode met meldstructuur ingevoerd en werd een gedragscodecommisie in het leven geroepen. Daarnaast heeft Heijmans zijn strategie bijgesteld en wordt meer gericht op activiteiten aan de voor- en achterzijde van de bouwwaardeketen, waarin de nadruk veel meer dan voorheen ligt op concurrentie op basis van kwaliteit en kennis. Heijmans wil hiermee een voorbeeldfunctie vervullen bij de noodzakelijke cultuuromslag in de bouw.
Heijmans begrijpt dat voor herstel van vertrouwen in de sector een afdoening van het verleden nodig is maar betreurt het dat het gedrag van de gehele bouwsector (ruim 470 bedrijven uit de sector meldden zich bij de NMa in het kader van de 1 meiregeling) wordt geprojecteerd op enkele natuurlijke personen en vennootschappen.

In verband met de ingestelde vervolging en uit respect voor de rechtsgang heeft Ton Stuifzand, lid van de raad van bestuur van Heijmans, besloten zijn functie voorlopig neer te leggen. Heijmans respecteert dit besluit en heeft voorzien in adequate juridische ondersteuning van de gedagvaarden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Heijmans NV

OM dagvaardt Heijmans Infrastructuur (en milieu) BV | Infrasite

OM dagvaardt Heijmans Infrastructuur (en milieu) BV

‘s-HERTOGENBOSCH – Heijmans N.V. maakt bekend dat op 17 september 2004 dagvaardingen zijn uitgebracht aan haar deelneming Heijmans Infrastructuur (en Milieu) B.V. alsmede aan drie medewerkers van Heijmans. De dagvaardingen houden verband met de bouwzaak die in november 2001 in de openbaarheid kwam. Eén van de medewerkers, de heer Ton Stuifzand (lid van de raad van bestuur van Heijmans N.V.) heeft in verband hiermee besloten zijn functie voorlopig neer te leggen.

Door het Openbaar Ministerie (OM) zijn dagvaardingen betekend aan Heijmans Infrastructuur (en Milieu) B.V. (deelneming van Heijmans N.V.) te Rosmalen en aan drie toenmalige directieleden van die vennootschap, waarvan één lid is van de raad van bestuur van Heijmans. De dagvaardingen houden verband met het onderzoek van het OM naar ongeoorloofd vooroverleg in de gehele bouwsector. De eerste zitting is gepland op 5 oktober 2004.

Heijmans onderschrijft de noodzaak van de beëindiging van praktijken zoals deze sectorbreed voorkwamen tot 2001 en heeft strikte maatregelen getroffen om overtredingen van de mededingingswet in de toekomst te voorkomen: in november 2001 werd een door externe accountants gecontroleerde dossierverklaring ingevoerd waarin iedere leidinggevende bij iedere offerte verklaart dat deze is uitgebracht zonder concurrentiebeperkende afspraken of gedragingen. Voorts werd een gedragscode met meldstructuur ingevoerd en werd een gedragscodecommisie in het leven geroepen. Daarnaast heeft Heijmans zijn strategie bijgesteld en wordt meer gericht op activiteiten aan de voor- en achterzijde van de bouwwaardeketen, waarin de nadruk veel meer dan voorheen ligt op concurrentie op basis van kwaliteit en kennis. Heijmans wil hiermee een voorbeeldfunctie vervullen bij de noodzakelijke cultuuromslag in de bouw.
Heijmans begrijpt dat voor herstel van vertrouwen in de sector een afdoening van het verleden nodig is maar betreurt het dat het gedrag van de gehele bouwsector (ruim 470 bedrijven uit de sector meldden zich bij de NMa in het kader van de 1 meiregeling) wordt geprojecteerd op enkele natuurlijke personen en vennootschappen.

In verband met de ingestelde vervolging en uit respect voor de rechtsgang heeft Ton Stuifzand, lid van de raad van bestuur van Heijmans, besloten zijn functie voorlopig neer te leggen. Heijmans respecteert dit besluit en heeft voorzien in adequate juridische ondersteuning van de gedagvaarden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Heijmans NV