Startnotitie Omlegging N348 Zutphen-Noord en Eefde

Arnhem – Met het vaststellen van de startnotitie voor de milieu-effectrapportage over de aanpassing van de N348 is de eerste stap genomen op weg naar de verbetering van de leefbaarheid van Zutphen-Noord en Eefde. De bedoeling is de provinciale weg zodanig te verleggen dat ook het bedrijventerrein de Mars aan de noordkant wordt ontsloten. Naast de verbetering van de leefbaarheid wordt door de omlegging ook de onveiligheid en de bereikbaarheid aangepakt. Bovendien wordt de doorstroming op de N348 verbeterd.

Problemen
De provinciale weg N348 loopt door de bebouwde kom van Zutphen-Noord en de bebouwde kom van Eefde. Behalve de doorgaande, regionale functie, ontsluit deze weg ook woonwijken. In Zutphen-Noord sluit bovendien de belangrijkste toegangsweg van de Mars op de provinciale weg aan. Het verkeer op dit traject veroorzaakt ernstige overlast en (relatief) onveilige situaties voor aanwonenden en weggebruikers. Het kruispunt van de Van der Capellenlaan en de Deventerweg in Zutphen-Noord staat bekend om opstoppingen, geluid- en stankoverlast en verkeersonveiligheid. Ook in Eefde, waar de provinciale weg gelijkvloers twee spoorbanen kruist, nemen vergelijkbare omstandigheden langzamerhand ernstige vormen aan.

Oplossingen
De nieuwe ontsluiting van de Mars is gepland aan de noordkant via een nieuwe brug over het Twentekanaal. De voorgenomen omlegging van de N348 ligt gedeeltelijk buiten de bebouwde kom van Zutphen en Eefde. Provinciale Staten, het Gelders Parlement, moeten om die reden een besluit nemen over het nieuwe tracé en de ruimte die de nieuwe route gaat innemen. Ook het streekplan moet daarvoor worden aangepast. De gemeenten moeten hun bestemmingsplannen aanpassen.
Deze besluitvorming is m.e.r.-plichtig. Provincie en gemeenten voeren de m.e.r. gezamenlijk uit.

MER
In de nu vastgestelde startnotitie wordt beschreven waarom de provinciale weg moet worden omgelegd en waarom een noordelijke ontsluiting van de Mars noodzakelijk is. Bovendien wordt beschreven welke alternatieven en varianten er zijn en welke effecten die kunnen hebben op de omgeving. Aangegeven wordt welk nader onderzoek in het MER noodzakelijk wordt gevonden.
De inspraakperiode voor de startnotitie loopt van 1 maart tot en met 26 maart. Op 10 maart is er een informatieavond in Zutphen gepland. Uiteindelijk moet dit alles leiden tot een tracévaststelling door Provinciale Staten in het najaar van 2005.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland

Startnotitie Omlegging N348 Zutphen-Noord en Eefde | Infrasite

Startnotitie Omlegging N348 Zutphen-Noord en Eefde

Arnhem – Met het vaststellen van de startnotitie voor de milieu-effectrapportage over de aanpassing van de N348 is de eerste stap genomen op weg naar de verbetering van de leefbaarheid van Zutphen-Noord en Eefde. De bedoeling is de provinciale weg zodanig te verleggen dat ook het bedrijventerrein de Mars aan de noordkant wordt ontsloten. Naast de verbetering van de leefbaarheid wordt door de omlegging ook de onveiligheid en de bereikbaarheid aangepakt. Bovendien wordt de doorstroming op de N348 verbeterd.

Problemen
De provinciale weg N348 loopt door de bebouwde kom van Zutphen-Noord en de bebouwde kom van Eefde. Behalve de doorgaande, regionale functie, ontsluit deze weg ook woonwijken. In Zutphen-Noord sluit bovendien de belangrijkste toegangsweg van de Mars op de provinciale weg aan. Het verkeer op dit traject veroorzaakt ernstige overlast en (relatief) onveilige situaties voor aanwonenden en weggebruikers. Het kruispunt van de Van der Capellenlaan en de Deventerweg in Zutphen-Noord staat bekend om opstoppingen, geluid- en stankoverlast en verkeersonveiligheid. Ook in Eefde, waar de provinciale weg gelijkvloers twee spoorbanen kruist, nemen vergelijkbare omstandigheden langzamerhand ernstige vormen aan.

Oplossingen
De nieuwe ontsluiting van de Mars is gepland aan de noordkant via een nieuwe brug over het Twentekanaal. De voorgenomen omlegging van de N348 ligt gedeeltelijk buiten de bebouwde kom van Zutphen en Eefde. Provinciale Staten, het Gelders Parlement, moeten om die reden een besluit nemen over het nieuwe tracé en de ruimte die de nieuwe route gaat innemen. Ook het streekplan moet daarvoor worden aangepast. De gemeenten moeten hun bestemmingsplannen aanpassen.
Deze besluitvorming is m.e.r.-plichtig. Provincie en gemeenten voeren de m.e.r. gezamenlijk uit.

MER
In de nu vastgestelde startnotitie wordt beschreven waarom de provinciale weg moet worden omgelegd en waarom een noordelijke ontsluiting van de Mars noodzakelijk is. Bovendien wordt beschreven welke alternatieven en varianten er zijn en welke effecten die kunnen hebben op de omgeving. Aangegeven wordt welk nader onderzoek in het MER noodzakelijk wordt gevonden.
De inspraakperiode voor de startnotitie loopt van 1 maart tot en met 26 maart. Op 10 maart is er een informatieavond in Zutphen gepland. Uiteindelijk moet dit alles leiden tot een tracévaststelling door Provinciale Staten in het najaar van 2005.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland