Provincie: Milieuvergunning spoorwegemplacement R’daal

‘s-Hertogenbosch – Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het voornemen een milieuvergunning te verlenen aan ProRail voor het spoorwegemplacement in Roosendaal. Het aantal rangeerhandelingen met wagons met gevaarlijke stoffen dat is toegestaan in de te verlenen milieuvergunning, zal niet leiden tot overschrijding van het groepsrisico. De ontwerpbeschikking van het college voor de verlening van de milieuvergunning zal over enige tijd gedurende vier weken bij de gemeente Roosendaal ter inzage zijn. Belanghebbenden kunnen dan hun mogelijke bedenkingen of zienswijzen bij Gedeputeerde Staten kenbaar maken.

In de eerste aanvraag van juli 1998 werd door aanvraagster ProRail een overschrijding van het veiligheidsrisico gevraagd met een factor van ongeveer tien. Gedeputeerde Staten waren van mening dat deze overschrijding niet vergunbaar was en hebben in juni 2002 daarom de gevraagde vergunning geweigerd. Het besluit is in september 2002 door de Raad van State vernietigd. Door deze uitspraak werd Gedeputeerde Staten gehouden een nieuw besluit te nemen op de vergunningaanvraag.
Door gewijzigde bedrijfsomstandigheden was het voor vergunningaanvraagster mogelijk de lopende vergunningsaanvraag zodanig aan te passen dat er een vergunbare aanvraag ontstond. Aanvraagster heeft hiertoe haar vergunningaanvraag in april en juli 2003 aangepast. De wijziging betreft in hoofdzaak het minder rangeren in Roosendaal van een deel van de transporten met gevaarlijke stoffen. Er wordt thans geen overschrijding meer gevraagd van het groepsrisico, waardoor er voor GS geen aanleiding meer is de gevraagde vergunning te weigeren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Provincie: Milieuvergunning spoorwegemplacement R’daal | Infrasite

Provincie: Milieuvergunning spoorwegemplacement R’daal

‘s-Hertogenbosch – Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het voornemen een milieuvergunning te verlenen aan ProRail voor het spoorwegemplacement in Roosendaal. Het aantal rangeerhandelingen met wagons met gevaarlijke stoffen dat is toegestaan in de te verlenen milieuvergunning, zal niet leiden tot overschrijding van het groepsrisico. De ontwerpbeschikking van het college voor de verlening van de milieuvergunning zal over enige tijd gedurende vier weken bij de gemeente Roosendaal ter inzage zijn. Belanghebbenden kunnen dan hun mogelijke bedenkingen of zienswijzen bij Gedeputeerde Staten kenbaar maken.

In de eerste aanvraag van juli 1998 werd door aanvraagster ProRail een overschrijding van het veiligheidsrisico gevraagd met een factor van ongeveer tien. Gedeputeerde Staten waren van mening dat deze overschrijding niet vergunbaar was en hebben in juni 2002 daarom de gevraagde vergunning geweigerd. Het besluit is in september 2002 door de Raad van State vernietigd. Door deze uitspraak werd Gedeputeerde Staten gehouden een nieuw besluit te nemen op de vergunningaanvraag.
Door gewijzigde bedrijfsomstandigheden was het voor vergunningaanvraagster mogelijk de lopende vergunningsaanvraag zodanig aan te passen dat er een vergunbare aanvraag ontstond. Aanvraagster heeft hiertoe haar vergunningaanvraag in april en juli 2003 aangepast. De wijziging betreft in hoofdzaak het minder rangeren in Roosendaal van een deel van de transporten met gevaarlijke stoffen. Er wordt thans geen overschrijding meer gevraagd van het groepsrisico, waardoor er voor GS geen aanleiding meer is de gevraagde vergunning te weigeren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant