Onderhandelingen Bouw-CAO

De eerste onderhandelingsronde tussen werkgevers en werknemers over een nieuwe Bouw-CAO is achter de rug. Tijdens de tweedaagse sessie op 4 en 5 februari 2004 in Hoofddorp lag de nadruk op het toelichten van de ingebrachte voorstellen van zowel werkgevers- als werknemerszijde. Aan de orde kwamen onder meer de eenmalige uitkering van 350 euro, het loopbaanproject, de kostenvergoedingen, kinderopvang en de reisenurenregeling.

John Kerstens, voorzitter van de eerste onderhandelingsronde en delegatieleider namens de vakbonden FNV Bouw, Hout en Bouwbond CNV en Het Zwarte Corps, concludeerde samen met de werkgeversonderhandelaar dat er sprake is van een constructieve werkwijze waarbij wensen maar ook knelpunten helder op tafel zijn gekomen.

De gesprekken worden voortgezet op woensdag 18 februari en donderdag 19 februari 2004 in Hoofddorp.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht FNV Bouw