Gezamenlijk voorstel aanbesteding Grensmaasproject

Gedeputeerde Staten van Limburg, staatsecretaris Schultz van Haegen en minister Veerman stellen gezamenlijk voor om delen van het Grensmaasproject onder verantwoordelijkheid van het Consortium uit te besteden. Het betreft dan rivierkundige – en civieltechnische werken. Daarbij is gesteld dat de budgetneutraliteit en het eindplan als geheel overeind blijft. Het voorstel komt in plaats van de Europese aanbesteding die door Brussel is aangegeven. Dit is de uitkomst van het vandaag gehouden overleg tussen de Gedeputeerde Staten van Limburg en de beide bewindslieden.

Zowel de Provincie Limburg als het Consortium reageren positief op het gezamenlijk voorstel. Ondanks het feit dat er nog geen definitief besluit ligt, is er sprake van een positieve toenadering tussen Brussel en Den Haag over dit voorstel.
Verder is afgesproken dat de consequenties van dit voorstel in een task force onder voorzitterschap van Staatssecretaris Schultz van Haegen verder worden uitgewerkt. Hierin participeert de Provincie volledig, waarmee de betrokkenheid van de Provincie Limburg bij de uitwerking optimaal is.
Eveneens is afgesproken dat de voorbereidingen van de verlening van de diverse vergunningen rondom het project onverminderd en met de hoogste snelheid doorgaan.

Verder is afgesproken dat er een overleg plaatsvindt tussen de Nederlandse bewindslieden en de Vlaamse regering om de bestaande knelpunten tussen Nederland en Vlaanderen op te lossen.
Verder is afgesproken dat het bestuurlijk overleg van gisteren 27 januari 2004 over ongeveer zes weken een vervolg krijgt. Op de agenda staan dan de vorderingen over de gemaakte afspraken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg

Gezamenlijk voorstel aanbesteding Grensmaasproject | Infrasite

Gezamenlijk voorstel aanbesteding Grensmaasproject

Gedeputeerde Staten van Limburg, staatsecretaris Schultz van Haegen en minister Veerman stellen gezamenlijk voor om delen van het Grensmaasproject onder verantwoordelijkheid van het Consortium uit te besteden. Het betreft dan rivierkundige – en civieltechnische werken. Daarbij is gesteld dat de budgetneutraliteit en het eindplan als geheel overeind blijft. Het voorstel komt in plaats van de Europese aanbesteding die door Brussel is aangegeven. Dit is de uitkomst van het vandaag gehouden overleg tussen de Gedeputeerde Staten van Limburg en de beide bewindslieden.

Zowel de Provincie Limburg als het Consortium reageren positief op het gezamenlijk voorstel. Ondanks het feit dat er nog geen definitief besluit ligt, is er sprake van een positieve toenadering tussen Brussel en Den Haag over dit voorstel.
Verder is afgesproken dat de consequenties van dit voorstel in een task force onder voorzitterschap van Staatssecretaris Schultz van Haegen verder worden uitgewerkt. Hierin participeert de Provincie volledig, waarmee de betrokkenheid van de Provincie Limburg bij de uitwerking optimaal is.
Eveneens is afgesproken dat de voorbereidingen van de verlening van de diverse vergunningen rondom het project onverminderd en met de hoogste snelheid doorgaan.

Verder is afgesproken dat er een overleg plaatsvindt tussen de Nederlandse bewindslieden en de Vlaamse regering om de bestaande knelpunten tussen Nederland en Vlaanderen op te lossen.
Verder is afgesproken dat het bestuurlijk overleg van gisteren 27 januari 2004 over ongeveer zes weken een vervolg krijgt. Op de agenda staan dan de vorderingen over de gemaakte afspraken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg