Rijk en gemeente willen NV Zuidas

Het rijk en de gemeente Amsterdam willen een gezamenlijk bedrijf voor de ontwikkeling van de Zuidas. De samenwerking richt zich op het dokmodel, waarbij de infrastructuur onder de grond komt te liggen. Mr.drs. L.C. Brinkman gaat de oprichting van een NV Zuidas voorbereiden. Dat is de uitkomst van een bestuurlijk overleg vandaag onder leiding van coördinerend minister Dekker (VROM) en een delegatie van het Amsterdamse gemeentebestuur onder leiding van burgemeester Cohen. Voor de Zuidas heeft het rijk een totaalbedrag gereserveerd van € 334 miljoen.

Met het besluit bevestigen het rijk en de gemeente Amsterdam woensdag hun voorkeur voor het dokmodel, waarbij wegen en sporen ondergronds worden aangebracht. Nog dit jaar willen het rijk en de gemeente afspraken maken over een definitieve vorm van een gezamenlijk bedrijf met de daaraan verbonden rolverdeling, financiële inbreng en risico’s. Voorwaarde is dat provincie en private partijen meedoen.
De heer Brinkman stelt een ondernemingsplan op dat het beste past bij het realiseren van het project Zuidas. Het ondernemingsplan bevat een sluitende businesscase en maatregelen voor risicobeheersing. Het eindadvies wordt uiterlijk september 2004 verwacht.

Internationale allure
De Zuidas is één van de zes Nieuwe Sleutelprojecten. Dit zijn nationale stedenbouwkundige projecten op en rond de stations van de hogesnelheidstrein. De Zuidas wordt ontwikkeld tot een nieuwe internationale toplocatie voor wonen en werken. Een zakencentrum waarmee Nederland en de gemeente Amsterdam de sterke internationale economische concurrentie kunnen aangaan en verder versterken.

In de eindsituatie omvat het gebied 9000 woningen en globaal 1 miljoen m2 kantoren. Er is plaats voor 53.000 arbeidsplaatsen met daarnaast een spin off voor toeleverende sectoren. Het gebied heeft een uitstekende internationale bereikbaarheid door de nabijheid van Schiphol. Het nieuwe station op de Zuidas wordt het vijfde station van Nederland waar treinen, metro en hogesnelheidslijn bij elkaar komen.

Investeringen
Met de bouw van de ondergrondse tunnels is een totaalbedrag gemoeid van circa € 1,5 miljard. Daarnaast investeert het rijk in de aanleg van nieuwe railinfrastructuur, het station en de verbreding van de A10. Partijen verwachten de kosten van de tunnels terug te verdienen met de uitgifte van de grond voor de bouw van woningen en kantoren.
Rijk en gemeente leveren een eigen bijdrage voor de weg, de zware rail en een deel van het station. De risico’s van het project willen beide partijen delen met het bedrijfsleven. Beleggers hebben veel belangstelling voor de Zuidas omdat hier internationaal concurrerend vastgoed kan worden gebouwd. Door te zorgen voor nieuwe voorzieningen, aantrekkelijke kantoor – en woongebouwen en extra groen krijgen de stationsgebieden een kwaliteitsimpuls en worden het prettige leefgebieden.

Het rijk ondersteunt sinds 1997 de Nieuwe Sleutelprojecten, gecoördineerd door de minister van VROM. Tijdens het bestuurlijk overleg op woensdag 21 januari 2004 waren namens het rijk aanwezig: minister Zalm van Financiën, minister Peijs van Verkeer en Waterstaat, staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken en coördinerend minister Dekker van VROM. Namens de gemeente Amsterdam waren aanwezig: burgemeester Cohen, wethouder Stadig, wethouder Huffnagel en wethouder Van der Horst. In de zomer volgt opnieuw overleg met de gemeente Amsterdam over de voortgang van het project. Definitieve besluitvorming vindt plaats na afronding van de verplichte Tracé/MER-procedure.

Financiën
Sinds 2000 heeft het rijk voor alle Nieuwe Sleutelprojecten ruim € 1 miljard gereserveerd. De financiële middelen zijn afkomstig uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). Het rijk heeft voor de Zuidas een bedrag gereserveerd van € 334 miljoen. De gemeente Amsterdam reserveert haar aandeel van de grondopbrengsten voor de ontwikkeling van het gebied.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

Rijk en gemeente willen NV Zuidas | Infrasite

Rijk en gemeente willen NV Zuidas

Het rijk en de gemeente Amsterdam willen een gezamenlijk bedrijf voor de ontwikkeling van de Zuidas. De samenwerking richt zich op het dokmodel, waarbij de infrastructuur onder de grond komt te liggen. Mr.drs. L.C. Brinkman gaat de oprichting van een NV Zuidas voorbereiden. Dat is de uitkomst van een bestuurlijk overleg vandaag onder leiding van coördinerend minister Dekker (VROM) en een delegatie van het Amsterdamse gemeentebestuur onder leiding van burgemeester Cohen. Voor de Zuidas heeft het rijk een totaalbedrag gereserveerd van € 334 miljoen.

Met het besluit bevestigen het rijk en de gemeente Amsterdam woensdag hun voorkeur voor het dokmodel, waarbij wegen en sporen ondergronds worden aangebracht. Nog dit jaar willen het rijk en de gemeente afspraken maken over een definitieve vorm van een gezamenlijk bedrijf met de daaraan verbonden rolverdeling, financiële inbreng en risico’s. Voorwaarde is dat provincie en private partijen meedoen.
De heer Brinkman stelt een ondernemingsplan op dat het beste past bij het realiseren van het project Zuidas. Het ondernemingsplan bevat een sluitende businesscase en maatregelen voor risicobeheersing. Het eindadvies wordt uiterlijk september 2004 verwacht.

Internationale allure
De Zuidas is één van de zes Nieuwe Sleutelprojecten. Dit zijn nationale stedenbouwkundige projecten op en rond de stations van de hogesnelheidstrein. De Zuidas wordt ontwikkeld tot een nieuwe internationale toplocatie voor wonen en werken. Een zakencentrum waarmee Nederland en de gemeente Amsterdam de sterke internationale economische concurrentie kunnen aangaan en verder versterken.

In de eindsituatie omvat het gebied 9000 woningen en globaal 1 miljoen m2 kantoren. Er is plaats voor 53.000 arbeidsplaatsen met daarnaast een spin off voor toeleverende sectoren. Het gebied heeft een uitstekende internationale bereikbaarheid door de nabijheid van Schiphol. Het nieuwe station op de Zuidas wordt het vijfde station van Nederland waar treinen, metro en hogesnelheidslijn bij elkaar komen.

Investeringen
Met de bouw van de ondergrondse tunnels is een totaalbedrag gemoeid van circa € 1,5 miljard. Daarnaast investeert het rijk in de aanleg van nieuwe railinfrastructuur, het station en de verbreding van de A10. Partijen verwachten de kosten van de tunnels terug te verdienen met de uitgifte van de grond voor de bouw van woningen en kantoren.
Rijk en gemeente leveren een eigen bijdrage voor de weg, de zware rail en een deel van het station. De risico’s van het project willen beide partijen delen met het bedrijfsleven. Beleggers hebben veel belangstelling voor de Zuidas omdat hier internationaal concurrerend vastgoed kan worden gebouwd. Door te zorgen voor nieuwe voorzieningen, aantrekkelijke kantoor – en woongebouwen en extra groen krijgen de stationsgebieden een kwaliteitsimpuls en worden het prettige leefgebieden.

Het rijk ondersteunt sinds 1997 de Nieuwe Sleutelprojecten, gecoördineerd door de minister van VROM. Tijdens het bestuurlijk overleg op woensdag 21 januari 2004 waren namens het rijk aanwezig: minister Zalm van Financiën, minister Peijs van Verkeer en Waterstaat, staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken en coördinerend minister Dekker van VROM. Namens de gemeente Amsterdam waren aanwezig: burgemeester Cohen, wethouder Stadig, wethouder Huffnagel en wethouder Van der Horst. In de zomer volgt opnieuw overleg met de gemeente Amsterdam over de voortgang van het project. Definitieve besluitvorming vindt plaats na afronding van de verplichte Tracé/MER-procedure.

Financiën
Sinds 2000 heeft het rijk voor alle Nieuwe Sleutelprojecten ruim € 1 miljard gereserveerd. De financiële middelen zijn afkomstig uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). Het rijk heeft voor de Zuidas een bedrag gereserveerd van € 334 miljoen. De gemeente Amsterdam reserveert haar aandeel van de grondopbrengsten voor de ontwikkeling van het gebied.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM