Reactie Heijmans op boetebeschikkingen NMa

Heijmans N.V. (bouw, vastgoedontwikkeling en aanverwante activiteiten) maakt bekend dat zij in het kader van onderzoeken door de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa naar onregelmatigheden in de bouwsector heden in een viertal zaken boetebeschikkingen heeft ontvangen. De boete beloopt in totaal € 14.823.000. Heijmans bestudeert de afzonderlijke beschikkingen.

In 2002 en 2003 heeft Heijmans kennis genomen van een zestal onderzoeken door NMa naar mogelijke onregelmatigheden op projecten waarbij Heijmans betrokken was. De boetebesluiten waarmee NMa nu naar buiten komt (€ 50.000 voor de samenwerking met Soletanche, € 610.000 voor de aanleg van atletiekbanen, € 289.000 voor de uitvoering van asfaltwerken in Noord Nederland en € 13.874.000 voor de uitvoering van asfaltwerken op en om Schiphol) hebben betrekking op vier van de zes onderzoeken. Heijmans zal de beschikkingen nu eerst zorgvuldig bestuderen.

Heijmans zal voortgaan op de reeds daadkrachtig door haar ingeslagen weg. Hierbij werden reeds diverse maatregelen getroffen ter voorkoming van herhaling. Zo is een gedragscode ingevoerd, is een gedragscodecommissie in het leven geroepen en worden bij iedere offerte verklaringen getekend dat geen sprake is geweest van concurrentiebeperkende afspraken of gedrag. Het behoeft dan ook geen nader betoog dat Heijmans een gedragscode voor de gehele branche van harte ondersteunt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Heijmans NV

Reactie Heijmans op boetebeschikkingen NMa | Infrasite

Reactie Heijmans op boetebeschikkingen NMa

Heijmans N.V. (bouw, vastgoedontwikkeling en aanverwante activiteiten) maakt bekend dat zij in het kader van onderzoeken door de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa naar onregelmatigheden in de bouwsector heden in een viertal zaken boetebeschikkingen heeft ontvangen. De boete beloopt in totaal € 14.823.000. Heijmans bestudeert de afzonderlijke beschikkingen.

In 2002 en 2003 heeft Heijmans kennis genomen van een zestal onderzoeken door NMa naar mogelijke onregelmatigheden op projecten waarbij Heijmans betrokken was. De boetebesluiten waarmee NMa nu naar buiten komt (€ 50.000 voor de samenwerking met Soletanche, € 610.000 voor de aanleg van atletiekbanen, € 289.000 voor de uitvoering van asfaltwerken in Noord Nederland en € 13.874.000 voor de uitvoering van asfaltwerken op en om Schiphol) hebben betrekking op vier van de zes onderzoeken. Heijmans zal de beschikkingen nu eerst zorgvuldig bestuderen.

Heijmans zal voortgaan op de reeds daadkrachtig door haar ingeslagen weg. Hierbij werden reeds diverse maatregelen getroffen ter voorkoming van herhaling. Zo is een gedragscode ingevoerd, is een gedragscodecommissie in het leven geroepen en worden bij iedere offerte verklaringen getekend dat geen sprake is geweest van concurrentiebeperkende afspraken of gedrag. Het behoeft dan ook geen nader betoog dat Heijmans een gedragscode voor de gehele branche van harte ondersteunt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Heijmans NV