Download visie ‘Toekomstperspectief Bouwsector’

Dinsdag 25 november 2003 vond de startbijeenkomst ‘Perspectief voor de bouw’ plaats. Daar hebben de ministers van VROM, EZ en V&W een visie gepresenteerd op de toekomst van de bouwsector.

U kunt het volledige verslag, de volledige visie ‘Toekomstperspectief Bouwsector’ en de verschillende speeches van de ministers downloaden vanaf de website van het
ministerie van Economische Zaken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie Economische Zaken

Download visie ‘Toekomstperspectief Bouwsector’ | Infrasite

Download visie ‘Toekomstperspectief Bouwsector’

Dinsdag 25 november 2003 vond de startbijeenkomst ‘Perspectief voor de bouw’ plaats. Daar hebben de ministers van VROM, EZ en V&W een visie gepresenteerd op de toekomst van de bouwsector.

U kunt het volledige verslag, de volledige visie ‘Toekomstperspectief Bouwsector’ en de verschillende speeches van de ministers downloaden vanaf de website van het
ministerie van Economische Zaken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie Economische Zaken