Formele inspraakronde RijnGouweLijn West gestart

De formele inspraakronde over de light-railverbinding voor de RijnGouweLijn West is op 24 november van start gegaan.

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland koos onlangs een globaal voorkeurstracé van de toekomstige RijnGouweLijn West. Deze globale route loopt van het transferium aan de A44, langs de zuidkant van de N206 naar Katwijk en verder langs de ESTEC naar Noordwijk óf via de Herenweg naar Noordwijk.

De provincie heeft een milieu-effectrapportage (MER) laten maken die vier mogelijke light-railverbindingen en een busalternatief tussen Leiden en de kust vergelijkt. Gekeken is naar effecten op de omgeving, zoals economische ontwikkeling, leefbaarheid en inpassing in het straatbeeld. Bovendien is onderzoek gedaan naar investeringskosten, reizigersaantallen, vervoersopbrengsten en -kosten. Het gekozen tracé komt als beste uit de rapportage naar voren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Formele inspraakronde RijnGouweLijn West gestart | Infrasite

Formele inspraakronde RijnGouweLijn West gestart

De formele inspraakronde over de light-railverbinding voor de RijnGouweLijn West is op 24 november van start gegaan.

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland koos onlangs een globaal voorkeurstracé van de toekomstige RijnGouweLijn West. Deze globale route loopt van het transferium aan de A44, langs de zuidkant van de N206 naar Katwijk en verder langs de ESTEC naar Noordwijk óf via de Herenweg naar Noordwijk.

De provincie heeft een milieu-effectrapportage (MER) laten maken die vier mogelijke light-railverbindingen en een busalternatief tussen Leiden en de kust vergelijkt. Gekeken is naar effecten op de omgeving, zoals economische ontwikkeling, leefbaarheid en inpassing in het straatbeeld. Bovendien is onderzoek gedaan naar investeringskosten, reizigersaantallen, vervoersopbrengsten en -kosten. Het gekozen tracé komt als beste uit de rapportage naar voren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland