Werkgevers OV sluiten contract voor twee jaar

Op 20 november 2003 heeft de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer een onderhandelingsresultaat bereikt ten aanzien van een tweejarige CAO, van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2004. De CAO besprekingen waren in mei van dit jaar opgeschort om duidelijkheid te krijgen over de betaalbaarheid van de verschillende pensioenvormen. Vanaf oktober werd er weer onderhandeld.

De lonen en toeslagen worden met terugwerkende kracht, per 1 maart verhoogd met 2,5%. Dit is in lijn met de Centrale akkoorden waarin voor 2003 een
maximum loonstijging van 2,5% is afgesproken en in 2004 de nullijn wordt
gehanteerd. Over 2003 ontvangen de werknemers een eindejaarsuitkering van
0,43% en in 2004 een eindejaarsuitkering van 0,65%. Deze
eindejaarsuitkeringen zijn structureel van aard, niet pensioengevend en worden betaald uit de loonruimte die vrijkomt door de beëindiging van de premiespaarregeling en de versobering van de spaarloonregeling.

De stijgingen van de premies voor de pensioen- en VUT-voorzieningen worden
door werkgevers en werknemers gedeeld, waarbij de werkgevers 2/3 van de stijgingen voor hun rekening nemen en de werknemers voor 1/3 bijdragen.
Vanaf 2004 wordt 1,25% als premie gereserveerd voor de financiering van de
oudedagsvoorziening. Dit komt in zijn geheel voor rekening van de werkgever.

Voorts is afgesproken dat boetes voor kleine snelheidsovertredingen voor
rekening komen van de werkgevers. Alle andere boetes komen voor rekening
van de werknemer. Wel wordt de werknemer de gelegenheid geboden om tegen de opgelegde boete bezwaar aan te tekenen of beroep in te stellen.

Een tweejarige CAO biedt sociale partners de gelegenheid om met een zekere mate van rust om een aantal belangrijke onderwerpen aan te pakken, zoals modernisering van de oudedagsvoorziening en modernisering van de CAO.

De VWOV verenigt de streekvervoerders van Nederland. Hierin zijn circa
13.000 mensen werkzaam.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht KNV

Werkgevers OV sluiten contract voor twee jaar | Infrasite

Werkgevers OV sluiten contract voor twee jaar

Op 20 november 2003 heeft de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer een onderhandelingsresultaat bereikt ten aanzien van een tweejarige CAO, van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2004. De CAO besprekingen waren in mei van dit jaar opgeschort om duidelijkheid te krijgen over de betaalbaarheid van de verschillende pensioenvormen. Vanaf oktober werd er weer onderhandeld.

De lonen en toeslagen worden met terugwerkende kracht, per 1 maart verhoogd met 2,5%. Dit is in lijn met de Centrale akkoorden waarin voor 2003 een
maximum loonstijging van 2,5% is afgesproken en in 2004 de nullijn wordt
gehanteerd. Over 2003 ontvangen de werknemers een eindejaarsuitkering van
0,43% en in 2004 een eindejaarsuitkering van 0,65%. Deze
eindejaarsuitkeringen zijn structureel van aard, niet pensioengevend en worden betaald uit de loonruimte die vrijkomt door de beëindiging van de premiespaarregeling en de versobering van de spaarloonregeling.

De stijgingen van de premies voor de pensioen- en VUT-voorzieningen worden
door werkgevers en werknemers gedeeld, waarbij de werkgevers 2/3 van de stijgingen voor hun rekening nemen en de werknemers voor 1/3 bijdragen.
Vanaf 2004 wordt 1,25% als premie gereserveerd voor de financiering van de
oudedagsvoorziening. Dit komt in zijn geheel voor rekening van de werkgever.

Voorts is afgesproken dat boetes voor kleine snelheidsovertredingen voor
rekening komen van de werkgevers. Alle andere boetes komen voor rekening
van de werknemer. Wel wordt de werknemer de gelegenheid geboden om tegen de opgelegde boete bezwaar aan te tekenen of beroep in te stellen.

Een tweejarige CAO biedt sociale partners de gelegenheid om met een zekere mate van rust om een aantal belangrijke onderwerpen aan te pakken, zoals modernisering van de oudedagsvoorziening en modernisering van de CAO.

De VWOV verenigt de streekvervoerders van Nederland. Hierin zijn circa
13.000 mensen werkzaam.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht KNV