Kruispunt N242/Nieuwe Schermerweg vier meter omlaag

Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten om het kruispunt N242/Nieuwe Schermerweg in het voorlopig ontwerp van de weg te verlagen met 3,90 meter. Door een lagere ligging past het kruispunt beter in het landschap. Met de verlaging komt de Provincie ook tegemoet aan bezwaren van de Vereniging Kraspolder. Door de aanleg van het kruispunt met viaduct zouden de bewoners een groot dijklichaam voor hun deur krijgen en het vrije uitzicht over de Schermer kwijtraken. Met het nieuwe ontwerp blijft dit grotendeels behouden.

De Vereniging Kraspolder (een bewonersorganisatie) heeft in september haar bezwaren voorgelegd aan de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV) en vond er een gewillig oor. De commissie steunde dan ook het besluit van GS om een nader onderzoek te doen naar de verlaging van het kruispunt. Dit onderzoek, dat werd uitgevoerd door de Grontmij, leverde drie varianten op:
· een verlaging van de N242 met 0,90 meter; kostenneutraal,
· een verlaging van 2,70 meter; kosten € 7,3 miljoen en
· een verlaging met 3,90 meter; kosten € 9,6 miljoen.
GS hebben uiteindelijk gekozen voor de meest vergaande variant.

In het oorspronkelijke plan was al in een verlaagde aanleg van een deel van de weg voorzien. De gekozen oplossing was echter veel te duur: de geplande tunnelbak over een lengte van enkele kilometers moest € 80 miljoen gaan kosten. In een bezuinigingsronde is deze oplossing dan ook geschrapt. Nu wordt voorgesteld om een kleiner deel van de N242 te verlagen, zodat alleen het kruispunt met de Nieuwe Schermerweg lager komt te liggen. De gekozen oplossing is een eenvoudige tunnelbak.

Financiering

De aanleg zal maximaal € 9,6 miljoen kosten. Een definitieve kostenberekening moet nog worden gemaakt. Door besparingen elders in het project is in ieder geval een bedrag van € 4,6 miljoen beschikbaar. De resterende € 5 miljoen wordt vooralsnog ten laste gebracht van de GDU+ gelden (€ 500.000,- per jaar gedurende 10 jaar). Bij de begrotingsbesprekingen voor 2005 wordt nader bekeken of ook uit andere bronnen kan worden geput. Op dat moment zal ook duidelijk zijn hoe hoog de aanbesteding precies uitvalt en of er inderdaad een extra bijdrage nodig is.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Holland

Kruispunt N242/Nieuwe Schermerweg vier meter omlaag | Infrasite

Kruispunt N242/Nieuwe Schermerweg vier meter omlaag

Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten om het kruispunt N242/Nieuwe Schermerweg in het voorlopig ontwerp van de weg te verlagen met 3,90 meter. Door een lagere ligging past het kruispunt beter in het landschap. Met de verlaging komt de Provincie ook tegemoet aan bezwaren van de Vereniging Kraspolder. Door de aanleg van het kruispunt met viaduct zouden de bewoners een groot dijklichaam voor hun deur krijgen en het vrije uitzicht over de Schermer kwijtraken. Met het nieuwe ontwerp blijft dit grotendeels behouden.

De Vereniging Kraspolder (een bewonersorganisatie) heeft in september haar bezwaren voorgelegd aan de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV) en vond er een gewillig oor. De commissie steunde dan ook het besluit van GS om een nader onderzoek te doen naar de verlaging van het kruispunt. Dit onderzoek, dat werd uitgevoerd door de Grontmij, leverde drie varianten op:
· een verlaging van de N242 met 0,90 meter; kostenneutraal,
· een verlaging van 2,70 meter; kosten € 7,3 miljoen en
· een verlaging met 3,90 meter; kosten € 9,6 miljoen.
GS hebben uiteindelijk gekozen voor de meest vergaande variant.

In het oorspronkelijke plan was al in een verlaagde aanleg van een deel van de weg voorzien. De gekozen oplossing was echter veel te duur: de geplande tunnelbak over een lengte van enkele kilometers moest € 80 miljoen gaan kosten. In een bezuinigingsronde is deze oplossing dan ook geschrapt. Nu wordt voorgesteld om een kleiner deel van de N242 te verlagen, zodat alleen het kruispunt met de Nieuwe Schermerweg lager komt te liggen. De gekozen oplossing is een eenvoudige tunnelbak.

Financiering

De aanleg zal maximaal € 9,6 miljoen kosten. Een definitieve kostenberekening moet nog worden gemaakt. Door besparingen elders in het project is in ieder geval een bedrag van € 4,6 miljoen beschikbaar. De resterende € 5 miljoen wordt vooralsnog ten laste gebracht van de GDU+ gelden (€ 500.000,- per jaar gedurende 10 jaar). Bij de begrotingsbesprekingen voor 2005 wordt nader bekeken of ook uit andere bronnen kan worden geput. Op dat moment zal ook duidelijk zijn hoe hoog de aanbesteding precies uitvalt en of er inderdaad een extra bijdrage nodig is.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Holland