Verhoging GDU-grens per 1 januari 2004

In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Peijs aan dat er thans voldoende draagvlak is voor invoering van de verhoging van de GDU-grens per 1 januari 2004.

Dit betekent, dat een nieuw wijzigingsbesluit Infrastructuur op zo kort mogelijke termijn voor advies zal worden voorgelegd aan de Raad van State en vervolgens zal worden gepubliceerd. Gezien de afspraken, die door haar voorganger in het Algemeen Overleg van 13 februari 2003 zijn gemaakt, zal de minister ervoor zorgdragen, dat de invoeringsdatum per Koninklijk Besluit zal worden vastgesteld en dat de Tweede Kamer in de gelegenheid zal zijn voorafgaand aan deze vaststelling desgewenst over de verhoging van de GDU-grens overleg te voeren.

Minister Peijs hecht veel waarde aan verdere decentralisatie. De daarvoor door haar voorganger aangevoerde argumenten onderschrijft zij van harte. Om deze reden heeft zij over dit onderwerp overleg gevoerd met de vertegenwoordigers van decentrale overheden.

Daarbij zijn de eerder gedane handreikingen overgenomen. Daarnaast is er inmiddels meer inzicht in de financiële mogelijkheden in de komende jaren. Op basis daarvan hebben alle partijen gezamenlijk geconstateerd, dat er thans voldoende draagvlak is voor invoering van de verhoging van de GDU-grens per 1 januari 2004.

Verhoging GDU-grens per 1 januari 2004 | Infrasite

Verhoging GDU-grens per 1 januari 2004

In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Peijs aan dat er thans voldoende draagvlak is voor invoering van de verhoging van de GDU-grens per 1 januari 2004.

Dit betekent, dat een nieuw wijzigingsbesluit Infrastructuur op zo kort mogelijke termijn voor advies zal worden voorgelegd aan de Raad van State en vervolgens zal worden gepubliceerd. Gezien de afspraken, die door haar voorganger in het Algemeen Overleg van 13 februari 2003 zijn gemaakt, zal de minister ervoor zorgdragen, dat de invoeringsdatum per Koninklijk Besluit zal worden vastgesteld en dat de Tweede Kamer in de gelegenheid zal zijn voorafgaand aan deze vaststelling desgewenst over de verhoging van de GDU-grens overleg te voeren.

Minister Peijs hecht veel waarde aan verdere decentralisatie. De daarvoor door haar voorganger aangevoerde argumenten onderschrijft zij van harte. Om deze reden heeft zij over dit onderwerp overleg gevoerd met de vertegenwoordigers van decentrale overheden.

Daarbij zijn de eerder gedane handreikingen overgenomen. Daarnaast is er inmiddels meer inzicht in de financiële mogelijkheden in de komende jaren. Op basis daarvan hebben alle partijen gezamenlijk geconstateerd, dat er thans voldoende draagvlak is voor invoering van de verhoging van de GDU-grens per 1 januari 2004.