Subsidieregeling vaarwegaansluitingen loopt af

Bedrijven kunnen nog tot 31 december 2003 een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de Subsidieregeling Bedrijfsgebonden Vaarwegaansluitingen (SBV) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De SBV richt zich op het stimuleren van het vervoer van goederen over water in plaats van over de weg.
Langs veel vaarwegen zijn bedrijven gevestigd die voor het transport van hun goederen nog geen gebruik maken van de binnenvaart. Een aansluiting op het vaarwegennet voor de omschakeling van wegvervoer naar vervoer per binnenvaart brengt forse investeringskosten met zich mee. De SBV beoogt de drempel voor bedrijven om in een bedrijfsgebonden vaarwegaansluiting te investeren lager te maken.

De SBV is bedoeld voor verladers die voor tenminste vijftig procent risicodragend investeren in een vaarwegaansluiting. De subsidie die op grond van de SBV wordt verstrekt moet betrekking hebben op kosten van infrastructuur en overslagvoorzieningen en bedraagt maximaal vijftig procent van de projectkosten en niet meer dan € 680.670,32.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Subsidieregeling vaarwegaansluitingen loopt af | Infrasite

Subsidieregeling vaarwegaansluitingen loopt af

Bedrijven kunnen nog tot 31 december 2003 een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de Subsidieregeling Bedrijfsgebonden Vaarwegaansluitingen (SBV) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De SBV richt zich op het stimuleren van het vervoer van goederen over water in plaats van over de weg.
Langs veel vaarwegen zijn bedrijven gevestigd die voor het transport van hun goederen nog geen gebruik maken van de binnenvaart. Een aansluiting op het vaarwegennet voor de omschakeling van wegvervoer naar vervoer per binnenvaart brengt forse investeringskosten met zich mee. De SBV beoogt de drempel voor bedrijven om in een bedrijfsgebonden vaarwegaansluiting te investeren lager te maken.

De SBV is bedoeld voor verladers die voor tenminste vijftig procent risicodragend investeren in een vaarwegaansluiting. De subsidie die op grond van de SBV wordt verstrekt moet betrekking hebben op kosten van infrastructuur en overslagvoorzieningen en bedraagt maximaal vijftig procent van de projectkosten en niet meer dan € 680.670,32.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat