Provincie Utrecht uitgekamd op aardwarmte

groot geothermieonderzoek in Nederland van start

De provincie Utrecht laat haar gehele ondergrond uitkammen op beschikbare aardwarmte. Niet eerder vond op zo’n grote schaal een dergelijk onderzoek in ons land plaats. De provincie heeft sterke aanwijzingen dat zich op diverse plaatsen in de diepe ondergrond bruikbare geothermische bronnen bevinden.

Het onderzoek zal zich concentreren op de zogeheten ‘Slochteren-formatie’, meer dan 2 kilometer onder het aardoppervlak. Advies- en ingenieursbureau Oranjewoud en ingenieursbureau Fugro voeren de exploratie gezamenlijk uit.

Alles uit de kast
Gedeputeerde Wouter de Jong heeft aangegeven alles uit de kast te willen trekken om de Provincie Utrecht van eigen duurzame energie te voorzien. Ongeveer 60 procent van het energieverbruik in Nederland gaat op aan de warmtevoorziening. Reden om de gehele provincie door te laten lichten op de beschikbaarheid van diepe aardwarmte. Aardwarmte vormt een duurzame, onuitputtelijke energiebron. De Jong suggereerde vorig jaar al om bij de vervanging van de Nuon-centrale op Lage Weide niet meer in te zetten op verbranding, maar op de benutting van aardwarmte.

Potentiekaart
Oranjewoud en Fugro stellen voor het grondgebied van de provincie een potentiekaart geothermie op. Daartoe worden geologische, petrofysische en seismische gegevens gebruikt, die bijvoorbeeld voor de glastuinbouw als grootverbruiker van warmte van belang zijn. Tevens stellen zij locatie- en bedrijfsspecifieke boorontwerpen op, die een eventuele snelle en zekere winning van aardwarmte mogelijk maken. Beide bureaus verwachten op twee kilometer diepte een temperatuur aan te treffen van 60 tot 85 °C, aangezien in Nederland de temperatuurtoename gemiddeld 3 °C per 100 meter bedraagt. Vanaf circa 70 °C is de winning van geothermie interessant. Indien de uitkomsten gunstig zijn, kan de provincie een daadwerkelijk proefboring aanvragen bij het Rijk. Een proefboring kost doorgaans meer dan € 1 miljoen per kilometer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Oranjewoud