Heijmans elektrisch

Uitstootvrije vloot verdubbelt door gezamenlijke inkoop infrasector

Foto: Heijmans, via Stefan Daamen

De actie om als infrasector gezamenlijk emissieloos materieel te kopen en zo de prijs van de machines omlaag te brengen, heeft 51 inschrijvingen opgeleverd. Emissieloos Netwerk Infra denkt dat hiermee de vloot van uitstootvrije bouwmachines in Nederland zal verdubbelen in omvang.

Begin december sprak Infrasite met programmamanager Edwin Lokkerbol van het ENI. Hij gaf toen aan dat er gezonde belangstelling was voor het initiatief. “We gaan ervan uit dat we tenminste tien stuks kunnen bestellen, en wellicht zelfs meer”, zei hij toen. Het is dus meer geworden, want er zijn in totaal intenties uitgesproken voor de aankoop van 51 machines. De inschatting is dat de gehele vloot aan uitstootvrij materieel in Nederland momenteel ongeveer zo groot is, dus de inkoop van deze machines zal die vloot circa twee keer zo groot maken.

Vicieuze cirkel doorbreken

Het ENI opende samen met de productenten en importeurs SNT, Van der Spek en H2Trac een intekenlijst voor gezamenlijke inkoop. Met deze actie willen de partijen de vicieuze cirkel doorbreken die nu speelt bij uitstootvrije bouwmachines. Ze zijn nog erg duur, waardoor bedrijven ze niet zo snel kopen. Daardoor blijft het voor fabrikanten onaantrekkelijk om ze seriematig te produceren en dat houdt de prijzen weer hoog. De elektrische machines waar al wel mee wordt gewerkt, komen niet als zodanig uit de fabriek maar zijn omgebouwd om elektrisch aangedreven te worden. En ook dat zijn een kostbare operaties.

Door samen elektrische bouwmachines in te willen kopen, hopen de 51 inschrijvers het bovengenoemde patroon te doorbreken. “Zo worden de eerste kleine series van groot materieel werkelijkheid. De eerste machines
kunnen naar verwachting al in 2022 ingezet worden”, aldus het ENI. Dat netwerk is een samenwerkingsverband van partijen die in dit hele verhaal het voortouw nemen. Infrasite sprak eerder uitgebreid met programmamanager Edwin Lokkerbol en met Dick van den Heuvel namens deelnemer Van Oord.

Lees ook: BAM claimt wereldprimeur elektrische asfaltspreidmachine

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.