BOUWGRONDSTOFFEN

Rechter: prijscompensatie geldt alleen als de prijzen omhoog gaan

De Heining (bron: Wikimedia Commons/ Ankeric@Mapillary)

Het Wetterskip Fryslân moet aannemersbedrijf Jansma Drachten een bedrag van ruim 75.000 euro terugbetalen. Het gaat om een bedrag dat het waterschap op de afrekening had ingehouden omdat tijdens de uitvoering van een project de prijzen voor sommige materialen waren gedaald. Maar een regeling voor prijscompensatie geldt alleen voor prijsstijgingen, vindt de rechter. Als de prijzen zijn gedaald hoeft dat niet afgerekend te worden. Tenzij partijen iets anders hebben afgesproken.

Het ging om de bouw van het gemaal De Heining in de dijk van de Waddenzee bij Marrum. Jansma had de opdracht binnengesleept voor een aanneemsom van 5.174.000 euro ex BTW. De aanbesteding was in 2014, maar de het project liep vertraging op vanwege problemen met de vergunningverlening. Uiteindelijk werd de opdracht pas op 13 september 2016 definitief.

Het waterschap bood Jansma op dat moment een compensatie aan voor de mogelijke prijsstijgingen in verband met de vertraging. ‘Ter compensatie van het mogelijk door u te lijden nadeel als gevolg van het uitstellen van het werk vindt overeenkomstig de van toepassing zijnde RAW 2010, zulks nadat er definitief is gegund, vanaf de datum van de aanbesteding compensatie plaats voor de eventueel gestegen prijzen en lonen.’ Het ging om loonkosten (geschat op 35% van het totaal), brandstof (2%) en verrekening van betonmortel (excl. werkvloeren), betonstaal, staal voor damwanden en wegenbouwbitumen.

Compensatieaanbod

Bij de eindafrekening bleek dat sommige prijzen sinds de aanbesteding niet gestegen waren maar juist gedaald: betonstaal(14.375,00 euro) staal (59.392,92 euro) en betonmortel (2.294,03). Op de rekening waren deze bedragen in mindering gebracht. Daar zijn de rechters in Leeuwarden het niet mee eens: ‘Als het Wetterskip een prijsdaling had willen bedingen, had zij dit expliciet aan Jansma en de overige inschrijvers moeten meedelen bij de verzoeken tot gestanddoening en moeten melden dat haar compensatieaanbod ook zou kunnen leiden tot gunning voor een in aanvang lager bedrag dan waarvoor was ingeschreven.’

Eenvoudiger gezegd: het gerechtshof vindt dat een regeling voor prijscompensatie van gewijzigde prijzen alleen geldt bij prijsstijgingen. De opdrachtgever kan geen bedragen in mindering brengen als de prijzen tussen de gunning en oplevering zijn gedaald. Als de partijen dat wel willen moeten ze dat duidelijk afspreken.

Overigens was het project voor de aannemer financieel gezien bepaald geen goede greep. Volgens een door Jansma in 2019 ingeschakeld accountantskantoor heeft zij op de opdracht een negatief resultaat behaald van € 1.273.000. Daarop kan die 75.000 euro nu nog wel in mindering worden gebracht.

LEES OOK:

Provincie Friesland teruggefloten na aanbesteding

Rijkswaterstaat legt abnormaal lage inschrijving infrawerk terecht terzijde

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Profiteer nu van de introductieaanbieding voor € 10,- per maand.

Bekijk de aanbieding

Auteur: Bart Oosterveld

Rechter: prijscompensatie geldt alleen als de prijzen omhoog gaan | Infrasite
BOUWGRONDSTOFFEN

Rechter: prijscompensatie geldt alleen als de prijzen omhoog gaan

De Heining (bron: Wikimedia Commons/ Ankeric@Mapillary)

Het Wetterskip Fryslân moet aannemersbedrijf Jansma Drachten een bedrag van ruim 75.000 euro terugbetalen. Het gaat om een bedrag dat het waterschap op de afrekening had ingehouden omdat tijdens de uitvoering van een project de prijzen voor sommige materialen waren gedaald. Maar een regeling voor prijscompensatie geldt alleen voor prijsstijgingen, vindt de rechter. Als de prijzen zijn gedaald hoeft dat niet afgerekend te worden. Tenzij partijen iets anders hebben afgesproken.

Het ging om de bouw van het gemaal De Heining in de dijk van de Waddenzee bij Marrum. Jansma had de opdracht binnengesleept voor een aanneemsom van 5.174.000 euro ex BTW. De aanbesteding was in 2014, maar de het project liep vertraging op vanwege problemen met de vergunningverlening. Uiteindelijk werd de opdracht pas op 13 september 2016 definitief.

Het waterschap bood Jansma op dat moment een compensatie aan voor de mogelijke prijsstijgingen in verband met de vertraging. ‘Ter compensatie van het mogelijk door u te lijden nadeel als gevolg van het uitstellen van het werk vindt overeenkomstig de van toepassing zijnde RAW 2010, zulks nadat er definitief is gegund, vanaf de datum van de aanbesteding compensatie plaats voor de eventueel gestegen prijzen en lonen.’ Het ging om loonkosten (geschat op 35% van het totaal), brandstof (2%) en verrekening van betonmortel (excl. werkvloeren), betonstaal, staal voor damwanden en wegenbouwbitumen.

Compensatieaanbod

Bij de eindafrekening bleek dat sommige prijzen sinds de aanbesteding niet gestegen waren maar juist gedaald: betonstaal(14.375,00 euro) staal (59.392,92 euro) en betonmortel (2.294,03). Op de rekening waren deze bedragen in mindering gebracht. Daar zijn de rechters in Leeuwarden het niet mee eens: ‘Als het Wetterskip een prijsdaling had willen bedingen, had zij dit expliciet aan Jansma en de overige inschrijvers moeten meedelen bij de verzoeken tot gestanddoening en moeten melden dat haar compensatieaanbod ook zou kunnen leiden tot gunning voor een in aanvang lager bedrag dan waarvoor was ingeschreven.’

Eenvoudiger gezegd: het gerechtshof vindt dat een regeling voor prijscompensatie van gewijzigde prijzen alleen geldt bij prijsstijgingen. De opdrachtgever kan geen bedragen in mindering brengen als de prijzen tussen de gunning en oplevering zijn gedaald. Als de partijen dat wel willen moeten ze dat duidelijk afspreken.

Overigens was het project voor de aannemer financieel gezien bepaald geen goede greep. Volgens een door Jansma in 2019 ingeschakeld accountantskantoor heeft zij op de opdracht een negatief resultaat behaald van € 1.273.000. Daarop kan die 75.000 euro nu nog wel in mindering worden gebracht.

LEES OOK:

Provincie Friesland teruggefloten na aanbesteding

Rijkswaterstaat legt abnormaal lage inschrijving infrawerk terecht terzijde

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een Infrasite Premium abonnement voor € 12,- per maand.

ABONNEREn

Auteur: Bart Oosterveld