KORNWERDERZAND

Provincie Friesland teruggefloten na aanbesteding

Kornwerderzand (bron: Afsluitdijk.nl)

Op straffe van een dwangsom van 2 miljoen euro mag de provincie Friesland de vernieuwing van de bruggen bij Kornwerderzand niet onderhands gunnen aan aannemerscombinatie VOF IJsselmeerwerken. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden bepaald in een kort geding dat was aangespannen door concurrent Van Hattum en Blankevoort.

Bij de aanbestedingsprocedure had de provincie dit voorjaar gekozen voor VOF IJsselmeerwerken (BAM/Van Oord). Van Hattum en Blankevoort – en misschien anderen – vielen daardoor buiten de boot. Reden voor de provincie om voor IJsselmeerwerken te kiezen was dat BAM en Van Oord ook al samenwerken in Levvel, de combinatie die voor het Rijk het sluizencomplex Kornwerderzand renoveert. Het volgende dat op de planning staat op dezelfde bouwlokatie is de vernieuwing van de draaibruggen in de weg over de Afsluitdijk, een taak van de provincie.

2025

Oorspronkelijk was het de bedoeling de werkzaamheden na elkaar uit te voeren. Maar het werk aan het sluizencomplex liep uit. Voor de provincie begon de tijd toen te dringen. Want de technische houdbaarheid van de 90 jaar oude draaibruggen liep ten einde. Ze moesten uiterlijk in 2025 vervangen zijn. Het leek de provincie daarom handig om ook voor dit project in zee te gaan met BAM/Van Oord. De provincie zag voordelen voor de samenwerking op de gemeenschappelijke bouwplaats. Dat gold ook voor de overdracht van informatie over het project en kortere lijnen bij overleg.

De provincie liep zelfs zo hard van stapel dat bij de ‘Vrijwillige vooraankondiging in het kader van de Aanbestedingswet 2012’ in maart niet eens vaststond welk deel van de werkzaamheden aan VOF IJsselmeerwerken gegund werd. Er was sprake van een ‘rode scope’ en een ‘groene scope’, die elk een deel van het werk betroffen. Maar welke werkzaamheden daar precies onder vielen was niet gespecificeerd.

Tendernet

Voor Van Hattum en Blankevoort betekende de handelwijze dat zij sowieso werden uitgesloten, ook voor het werk van de groene scope. Doordat nog niet duidelijk was wat de rode scope inhield, was ook het werk in de groene scope niet omschreven. De provincie had Van Hattum en Blankevoort na de mededeling op Tendernet ook nog laten weten dat ze te laat waren met hun inbreng. Daar maakte Van Hattum en Blankevoort bezwaar tegen. Het bedrijf betoogde dat de gang van zaken bijzonder onduidelijk was ‘omtrent het voorwerp en de reikwijdte van de opdracht en de feitelijke onjuistheden in de vooraankondiging op TenderNed’. Daarom was de termijn van 20 dagen uit de Aanbestedingswet nog helemaal niet gaan lopen, vond de advocaat van het bedrijf.

Omvang

De voorzieningenrechter gaf Van Hattum en Blankevoort gelijk. Op het moment dat de provincie het werk op Tendernet had gezet kon nog niemand weten wat de omvang van de aanbesteding was. Daardoor werd het Van Hattum en Blankevoort en eventuele andere mededingers feitelijk onmogelijk gemaakt ook een gooi naar de opdracht te doen. Het bedrijf had de rechter gevraagd de provincie te verbieden op dit moment de werkzaamheden aan VOF IJsselmeerwerken te gunnen en kreeg daarin gelijk.

Ook het gevraagde gebod om pas aan de brugvernieuwing te beginnen op het moment dat duidelijk was wat ‘de rode scope’ inhield werd door de rechter gehonoreerd. Die vond de hoogte van de dwangsom van 2 miljoen euro in redelijke verhouding tot het financiële belang van de zaak en wees die daarom toe. Pas als de omvang van ‘de rode scope’ is bepaald en de marktpartijen opnieuw via Tendernet zijn ingelicht mag de provincie verdergaan met de aanbesteding.

LEES OOK:

Werk aan Stevinsluizen loopt uit, heropening uitgesteld

Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen

Onderwerpen: , ,

Auteur: Bart Oosterveld