Demonstratietuin duurzaam asfalt (foto: BAM)

Infrasector werkt aan versnelling emissieloos bouwen

Foto bij nieuwsbericht BAM 01-09-2020

Infrabouwers en leveranciers willen emissieloos bouwen sneller en op een betaalbare manier van de grond krijgen. Om dat voor elkaar te krijgen hebben 23 koplopers het Emissieloos Netwerk Infra (ENI) opgericht. De initiatiefnemers vinden de regelgeving niet afdoende en de huidige inspanningen van de branche te traag gaan. Daarom nemen ze het heft zelf in handen.

In de regelgeving wordt uitgegaan van 2030 om tot een emissieloze bouwplaats te komen. Hoewel de sector veel doet om dat doel te bereiken, ziet ENI het met het huidige tempo niet gebeuren. Ook vindt het nieuwe samenwerkingsverband dat er tot nu toe te weinig zicht is op de haalbaarheid en betaalbaarheid van bouwen zonder CO2-uitstoot. Het netwerk gaat daarom gezamenlijk zwaar bouwmaterieel op waterstof of elektra ontwikkelen en toepassen. De deelnemers verwachten dat hun samenwerking ertoe zal leiden dat er al in 2026 emissieloos gebouwd kan worden in plaats van vanaf 2030.

Leveranciers

Behalve bouwbedrijven nemen ook leveranciers van bouwmaterieel en energiedistributiebedrijven deel aan ENI.  De leveranciers van bouwmaterieel moeten zorgen voor een versnelde ontwikkeling van emissieloze motoren, de leveranciers van de energiedragers voor de levering van waterstof en voorzieningen van elektra op de bouwplaats. De deelnemende bouwers garanderen de afname van hun materieel. Het doel is om kennis die bijvoorbeeld in pilots wordt opgedaan breed te delen, zodat het ook voor ondernemers die niet tot de koplopers behoren makkelijker wordt om aan te haken.

Volgens ENI is het aanbod aan duurzaam bouwmateriaal nu nog minimaal, vooral het zwaardere materieel vanaf 30 ton, dat juist zorgt voor de meeste uitstoot. Bovendien zijn machines op waterstof of elektrisch materieel veel duurder dan materieel dat gebruik maakt van fossiele brandstoffen. De focus ligt daarom op rijdend en rollend materieel met een gewicht groter dan 20 ton, waaronder rupsmaterieel als kranen, bulldozers en heistellingen en mobiel materieel als vrachtwagens, shovels, mobiele kranen, dumpers en trekkers. Het minder zware materieel is al in toenemende mate verkrijgbaar met onder meer elektrische aandrijvingen. Ook richt ENI zich op emissieloze werk- en transportschepen.

Kosten

Een ander probleem is dat de infrastructuur wel toereikend moet zijn voor het nieuwe materieel. De samenwerking binnen ENI moet ertoe leiden dat er netwerk van waterstof of elektra mogelijk wordt gemaakt en dat de kosten van emissieloos bouwmaterieel sneller zullen dalen.

Door eveneens samen te werken met opdrachtgevers wil ENI zien te bereiken dat emissieloos bouwen ook vaker een beoordelingscriterium wordt in aanbestedingen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite