Bouwend Nederland: Deze Miljoenennota is bepaald geen ‘feestbegroting’

‘Echte investeringen beter dan kleine plusjes’

“Deze Miljoenennota is bepaald geen ‘feestbegroting’ voor miljoenen automobilisten, treinreizigers, scholieren in oude schoolgebouwen en ouderen in verouderde zorgcomplexen. Weliswaar gaan huishoudens er op vooruit, maar de broodnodige echte infra-investeringen en andere verbeteringen blijven uit. Dit is een gemiste kans voor duurzame werkgelegenheid, juist nu de crisis wegtrekt in onze sector”, stelt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland.

“Het kabinet had het voor werkgevers veel makkelijker kunnen maken om duizenden extra vaste banen te creëren. Dat is nodig om Nederland nog sterker uit de crisis te laten komen. De lasten die bijvoorbeeld bovenop het brutoloon van de werknemer komen, zijn simpelweg te hoog. En zo zijn er meer barrières.”

Banengroei uitgesteld
“Echt grotere investeringen zijn vooral nodig in infrastructuur, zowel wegen, spoor als water. Onderhoud en vervanging van onze zwaarbelaste en verouderende infrastructuur vereist veel meer budget dan in de afgelopen jaren. Voor echte economische groei is veel meer nodig dan het verlengen van het infrafonds met twee jaar, zoals pas gebeurde. Files groeien dramatisch, ook hebben kleine storingen in het railnet meteen grote gevolgen. Een goede aanpak van de knelpunten heeft groot maatschappelijk nut en levert heel veel werkgelegenheid op. Maar dit Kabinet schuift opnieuw de rekening alvast door naar het volgende kabinet.”

Meer informatie
Bouwend Nederland: Sociale wetten blokkeren tienduizend vaste banen

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland