Instandhoudings-advisering voor 1.000 kunstwerken van Rijkswaterstaat

Royal HaskoningDHV (penvoerder) en Witteveen+Bos zullen gezamenlijk Rijkswaterstaat de komende drie jaar voorzien van risicogerichte instandhoudingadviezen voor een deel van haar kunstwerkenareaal. De opdracht heeft betrekking op bijna 1.000 objecten als bruggen, viaducten, sluizen, uitwateringsvoorzieningen en gemalen. De werkzaamheden zijn deze week gestart.

Vanwege de omvang van de opdracht en de gevraagde specifieke expertise hebben Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos besloten hiervoor samen te werken. De aanbieding is door Rijkswaterstaat gegund op basis van de kwaliteit van de aanbieding (EMVI, de economisch meest voordelige inschrijving) alsook de prijs. De opdracht maakt deel uit van een groter project, namelijk de instandhoudingsadvisering van bijna 3.000 kunstwerken.

De instandhoudingadviezen richten zich op de risico’s die ontstaan als de onderzochte kunstwerken hun functie in de verkeers- en waternetwerken niet (meer) vervullen. Deze risico’s moeten vanuit een groot aantal invalshoeken worden bekeken: conditie/onderhoud, veranderd gebruik, overbelasting, ontwerpfouten, et cetera. De geleverde adviezen zullen de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen bij de programmering van het beheer en onderhoudswerk van Rijkswaterstaat. Zij bepalen mede hoe Rijkswaterstaat haar thema’s ‘vlot en veilig over water en weg’, ‘droge voeten’ en ‘betrouwbare informatie’ kan invullen.

Voor deze opdracht inventariseren Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos de risico’s, beoordelen deze en stellen vast hoe de risico’s het beste kunnen worden beheerst. Dit laatste kan door onderhoud, maar ook bijvoorbeeld door beperkingen in het gebruik op te leggen en/of de kunstwerken te versterken. Tijdens de uitvoering wordt een gestructureerd analyseproces gevolgd: (1) verzamelen en interpreteren bestaande (historische) informatie, (2) opstellen initiële object-risicoanalyse, (3) vaststellen conditie ter plaatse waarin de initiële object risicoanalyse wordt gecontroleerd en aangevuld, (4) analyseren van de resultaten en bevindingen in relatie tot het eerder opgestelde risicodossier en het opstellen van instandhoudingadviezen inclusief een kostenraming en -evaluatie (LCC).

Met de opdracht versterken Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos hun landelijke positie in asset management van infrastructurele objecten. Het biedt een uitgelezen mogelijkheid om de bestaande bedrijfsprocessen voor dit type advisering verder te ontwikkelen om daarmee nog meer kwaliteit te kunnen leveren. De ontwikkelde adviseringsmodellen worden ingezet bij andere Nederlandse klanten, maar ook in de rest van de wereld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal HaskoningDHV