Succesvolle maatregel voor broedende oeverzwaluw op Gouwe Park

hoe bouw en natuur samen gaan

De komst van een groot aantal oeverzwaluwen naar het bedrijventerrein Gouwe Park heeft vorig jaar geleid tot vertraging van de bouw van de nieuwe vestiging van Herman Buitelaar. Om herhaling te voorkomen, maar zeker ook om te voorzien in de kennelijk grote behoefte aan ruimte voor nesten, heeft het Bedrijvenschap Regio Gouda in overleg met Witteveen+Bos maatregelen genomen om op een goede manier om te gaan met de oeverzwaluw op het Gouwe Park. De maatregelen blijken nu al succesvol: de oeverzwaluw lijkt uit het bouwgebied te blijven waardoor geplande bouwactiviteiten kunnen doorgaan.

Voorheen broedden oeverzwaluwen vooral in beek- en rivieroevers. Tegenwoordig zijn dergelijke plekken nog maar weinig voorhanden en zijn zandafgravingen en bouwlocaties met gronddepots erg aantrekkelijk. Zo ook het bedrijventerrein Gouwe Park. Het Gouwe Park is gelegen nabij Gouda in de oksel van de A20 en de A12, en wordt door het Bedrijvenschap Regio Gouda ontwikkeld. Het Bedrijvenschap Regio Gouda is een samenwerking tussen de gemeenten Gouda, Zuidplas en Waddinxveen. Ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos is als civieltechnisch adviseur betrokken bij de ontwikkeling van Gouwe Park.

infrasite_insert_image_1
Het bedrijventerrein Gouwe Park is vorig jaar ontdekt door de oeverzwaluw. In een zandhoop op een bouwkavel zijn toen meerdere paartjes tot broeden gekomen. Volgens de Flora- en faunawet mogen eenmaal broedende vogels niet worden verstoord. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat de broedende zwaluwen van invloed zijn op de ontwikkeling van Gouwe Park is dit jaar voor een andere aanpak is gekozen: taluds op de bouwlocatie zijn aangepast en er is voor deze vogels een nieuwe terp aangelegd buiten het bouwgebied.

De aangelegde terp is enkele meters hoog en is met name aan de noordzijde voorzien van steile taluds. Halverwege april zijn in de terp al ruim 50 nestgangen geteld en zijn tientallen paartjes actief. Daarnaast is vooralsnog geen broedactiviteit geconstateerd op de locaties waar wel werkzaamheden zijn gepland.

‘De genomen maatregelen op het bedrijventerrein vormen een voorbeeld van hoe bouw en ecologie op een positieve manier samen kunnen gaan’, aldus Jeroen Zaat, projectleider namens Witteveen+Bos. ‘Met relatief weinig kosten is vertraging van de bouwwerkzaamheden voorkomen en krijgt de populatie oeverzwaluwen een impuls’. Het Bedrijvenschap Regio Gouda en Witteveen+Bos spreken van een ecologisch succes en volgen met veel plezier de ontwikkelingen.

Over Witteveen+Bos
Witteveen+Bos levert advies- en ingenieursdiensten op het gebied van water, infrastructuur, ruimte, milieu en bouw. Met circa 950 medewerkers richt het bureau zich vooral op complexe projecten, die hoogwaardige kennis en een integrale aanpak vereisen. Centraal staat de multidisciplinaire aanpak, waarbij intensief wordt samengewerkt door specialisten uit verschillende disciplines. Typerend voor Witteveen+Bos zijn de kwaliteitskenmerken betrouwbaar, deskundig, vernieuwend en vriendelijk. Witteveen+Bos heeft een unieke eigendomstructuur, waarbij de aandelen volledig in handen zijn van de medewerkers. Opdrachtgevers zijn overheden, bedrijfsleven en samenwerkingsverbanden. Zij worden bediend vanuit het hoofdkantoor in Deventer, acht Nederlandse kantoren en buitenlandse kantoren in België, Indonesië, Letland, Rusland, Vietnam en Kazachstan. In 2010 was de totale omzet 104,5 miljoen euro en het resultaat na belastingen 12,1 miljoen euro. www.witteveenbos.nl. Volg ons ook op www.twitter.com/witteveenbos.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Witteveen+Bos

Succesvolle maatregel voor broedende oeverzwaluw op Gouwe Park | Infrasite

Succesvolle maatregel voor broedende oeverzwaluw op Gouwe Park

hoe bouw en natuur samen gaan

De komst van een groot aantal oeverzwaluwen naar het bedrijventerrein Gouwe Park heeft vorig jaar geleid tot vertraging van de bouw van de nieuwe vestiging van Herman Buitelaar. Om herhaling te voorkomen, maar zeker ook om te voorzien in de kennelijk grote behoefte aan ruimte voor nesten, heeft het Bedrijvenschap Regio Gouda in overleg met Witteveen+Bos maatregelen genomen om op een goede manier om te gaan met de oeverzwaluw op het Gouwe Park. De maatregelen blijken nu al succesvol: de oeverzwaluw lijkt uit het bouwgebied te blijven waardoor geplande bouwactiviteiten kunnen doorgaan.

Voorheen broedden oeverzwaluwen vooral in beek- en rivieroevers. Tegenwoordig zijn dergelijke plekken nog maar weinig voorhanden en zijn zandafgravingen en bouwlocaties met gronddepots erg aantrekkelijk. Zo ook het bedrijventerrein Gouwe Park. Het Gouwe Park is gelegen nabij Gouda in de oksel van de A20 en de A12, en wordt door het Bedrijvenschap Regio Gouda ontwikkeld. Het Bedrijvenschap Regio Gouda is een samenwerking tussen de gemeenten Gouda, Zuidplas en Waddinxveen. Ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos is als civieltechnisch adviseur betrokken bij de ontwikkeling van Gouwe Park.

infrasite_insert_image_1
Het bedrijventerrein Gouwe Park is vorig jaar ontdekt door de oeverzwaluw. In een zandhoop op een bouwkavel zijn toen meerdere paartjes tot broeden gekomen. Volgens de Flora- en faunawet mogen eenmaal broedende vogels niet worden verstoord. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat de broedende zwaluwen van invloed zijn op de ontwikkeling van Gouwe Park is dit jaar voor een andere aanpak is gekozen: taluds op de bouwlocatie zijn aangepast en er is voor deze vogels een nieuwe terp aangelegd buiten het bouwgebied.

De aangelegde terp is enkele meters hoog en is met name aan de noordzijde voorzien van steile taluds. Halverwege april zijn in de terp al ruim 50 nestgangen geteld en zijn tientallen paartjes actief. Daarnaast is vooralsnog geen broedactiviteit geconstateerd op de locaties waar wel werkzaamheden zijn gepland.

‘De genomen maatregelen op het bedrijventerrein vormen een voorbeeld van hoe bouw en ecologie op een positieve manier samen kunnen gaan’, aldus Jeroen Zaat, projectleider namens Witteveen+Bos. ‘Met relatief weinig kosten is vertraging van de bouwwerkzaamheden voorkomen en krijgt de populatie oeverzwaluwen een impuls’. Het Bedrijvenschap Regio Gouda en Witteveen+Bos spreken van een ecologisch succes en volgen met veel plezier de ontwikkelingen.

Over Witteveen+Bos
Witteveen+Bos levert advies- en ingenieursdiensten op het gebied van water, infrastructuur, ruimte, milieu en bouw. Met circa 950 medewerkers richt het bureau zich vooral op complexe projecten, die hoogwaardige kennis en een integrale aanpak vereisen. Centraal staat de multidisciplinaire aanpak, waarbij intensief wordt samengewerkt door specialisten uit verschillende disciplines. Typerend voor Witteveen+Bos zijn de kwaliteitskenmerken betrouwbaar, deskundig, vernieuwend en vriendelijk. Witteveen+Bos heeft een unieke eigendomstructuur, waarbij de aandelen volledig in handen zijn van de medewerkers. Opdrachtgevers zijn overheden, bedrijfsleven en samenwerkingsverbanden. Zij worden bediend vanuit het hoofdkantoor in Deventer, acht Nederlandse kantoren en buitenlandse kantoren in België, Indonesië, Letland, Rusland, Vietnam en Kazachstan. In 2010 was de totale omzet 104,5 miljoen euro en het resultaat na belastingen 12,1 miljoen euro. www.witteveenbos.nl. Volg ons ook op www.twitter.com/witteveenbos.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Witteveen+Bos