Arbeidsinspectie controleert of stratenmakers gezond werken

De Arbeidsinspectie controleert in de komende zes maanden op 500 locaties of stratenmakers op een gezondere manier hun werk zijn gaan doen. Bij eerdere inspecties in 2006 bleken zij bloot te staan aan risico’s als kankerverwekkend stof en aanrijdgevaar door langskomend verkeer. Bij de helft van de gecontroleerde bedrijven was toen sprake van ongezond of onveilig werk.

Het dagelijks tillen van stenen en de slechte werkhouding leidt bij stratenmakers tot klachten aan rug, knieën en schouders. Een derde van hen heeft gezondheidsproblemen door het werk. Het zorgt ervoor dat de meeste werknemers het bestratingswerk ruim voor hun pensionering fysiek niet meer aankunnen. Behalve het vele sjouwwerk staan de stratenmakers ook vaak bloot aan kwartsstof. Dat komt vrij bij het doorzagen van trottoirbanden of tegels. Inademen van kwartsstof kan leiden tot longkanker of andere longaandoeningen.

De inspecteurs stelden eerder vast dat er nog te weinig machinaal wordt bestraat. Vooral bij grote oppervlakten zijn machines een goed en betaalbaar middel om straten aan te leggen. Met de branche is afgesproken dat oppervlaktes die groter zijn dan 1500 vierkante meter op die manier worden geplaveid.

De Arbeidsinspectie let er ook op of de gemeentes geen blokkade opwerpen voor machinaal bestraten. Sommige eisen juist handmatige bestrating. Aan gemeentes die op deze manier dwingen tot ongezond werken, kan de inspecteur desnoods boetes uitdelen.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Werk stratenmakers vaak ongezond (13-11-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid