Contra-expertise parkeergarage Den Haag afgerond

Bunnik – BAM Civiel heeft de gemeente Den Haag in kennisgesteld van de belangrijkste conclusies van de contra-expertise, die in opdracht van BAM Civiel is uitgevoerd, naar de aanleg van een palenwand voor de parkeergarage aan de Mauritskade. Deze contra-expertise weerlegt de conclusies van het eerdere onderzoek in opdracht van de gemeente als zou de palenwand ondeskundig zijn uitgevoerd met als gevolg dat deze mogelijk niet waterdicht zou zijn.

De contra-expertise is uitgevoerd door de Adviesafdeling Geotechniek van Fugro Ingenieursbureau. De belangrijkste uitkomst van de contra-expertise luidt dat op basis van de ter beschikking gestelde gegevens niet kan worden geconcludeerd dat sprake is van een ondeskundige uitvoering. Tevens wordt de conclusie dat de palen waarschijnlijk gebreken vertonen, waardoor de palenwand niet waterdicht is, voorbarig genoemd.

BAM Civiel stelt tevens vast dat de rotatienorm – opgenomen in de door de gemeente aan de opdrachtgever afgegeven bouwvergunning – tot op heden niet is overschreden. BAM Civiel heeft de gemeente geïnformeerd geen aanleiding te zien om af te wijken van de in een eerder stadium overeengekomen werkwijze, die voorziet in het continu monitoren van de werkzaamheden en in geval dat de rotatienorm overschreden dreigt te worden, het toepassen van overeengekomen stabiliserende maatregelen.

BAM Civiel heeft de gemeente gevraagd duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden waaronder het werk kan worden voortgezet, in die zin dat de versteviging van de dakconstructie van het museum eerst zou moeten plaats vinden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke BAM Groep nv