Archeologisch onderzoek voor Maasvlakte 2

Rotterdam – Waar in de Noordzee vanaf 2008 Maasvlakte 2 moet komen, heeft in de tweede week van maart 2007 archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Daarbij zijn vooral oude ankers en andere scheepsattributen gevonden, maar ook het houten geraamte van een klein scheepje en een koperen pan. Het Havenbedrijf doet dit onderzoek om te weten of er archeologisch waardevolle locaties zijn in het gebied. Die mogen namelijk niet zomaar beschadigd worden. Het onderzoek is gedaan door duikers en een archeoloog. De duikers gaven hun constateringen mondeling en per video door aan de archeoloog die het onderzoek leidde vanaf het onderzoeksschip Neptunus.

In 2006 is het nodige voorwerk gedaan. Allereerst is op basis van bestaande informatie gekeken welke scheepswrakken ter hoogte van Maasvlakte 2 liggen. Daarnaast is de zeebodem met een zogenaamde surveyor driedimensionaal in kaart gebracht.

Oneffenheden in de bodem wijzen op mogelijk oudheidkundig interessante locaties. Van elf plaatsen was duidelijk dat er wat ligt, maar niet wat. Die elf mogelijk interessante plekken zijn tijdens het rustige weer van vorige week afgestruind. De duikers konden daarbij alleen met hoog of laag water naar de zeebodem afdalen omdat er anders te veel stroming staat om onderzoek te doen. De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten heeft het onderzoek begeleid.

De vondsten lopen uiteen van oude scheepsankers, visnetten, kettingen en een groot betonblok tot een half boven het zand uit stekend houten geraamte van een klein scheepje. Van dat laatste is een monster van het hout genomen. Van dat hout worden de jaarringen onderzocht om te bepalen hoe oud het wrak is. Pas dan is duidelijk of het van archeologische waarde is, bijvoorbeeld omdat er weinig vergelijkbare schepen bekend zijn, of niet. Bij het scheepswrak is ook een koperen pan gevonden die kan helpen de vondst te dateren.

Voor zover op dit moment is te overzien levert geen van de gedane vondsten problemen op voor de aanleg van Maasvlakte 2. Beleid is dat archeologische vondsten zoveel mogelijk beschermd worden of, wanneer dat niet kan, ze onderzocht worden vóór de locatie wordt beschadigd. Als dat laatste nodig is, is daar in 2007 de tijd nog voor.

Van twee scheepswrakken was al bekend dat ze op de toekomstige Maasvlakte 2 liggen: de Cornelia Maersk (gezonken in 1942) en de South America (gezonken in 1966). Beide hebben geen archeologische waarde.

Overigens liggen ten zuiden van de Maasvlakte waarschijnlijk meer wrakken in zee. Dat komt omdat de toegang tot de haven van Rotterdam vóór aanleg van de Nieuwe Waterweg liep via wat nu het Oostvoornse Meer en het Brielse Meer zijn. De scheepvaartroute lag daarmee een stuk zuidelijker.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam (Port of Rotterdam)