PRC bouwt mee aan succesvol CKB

Bodegraven – Collectieve Kwaliteitsnormering Bouwvergunningen (CKB) is een instrument om het toetsen van bouwaanvragen aan het Bouwbesluit aan te sturen en te verantwoorden. Het doel hiervan is de landelijke werkwijze van Bouw en Woningtoezicht te uniformeren en de kwaliteit en de transparantie van de toetsing te bevorderen. Het instrument is ontwikkeld in opdracht van Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland in samenwerking met de redactiecommissie waarin verschillende gemeenten zijn vertegenwoordigd.

Begin 2006 heeft PRC opdracht gekregen om het CKB te operationaliseren nadat het project ruim een jaar had stil gelegen. PRC heeft de kwaliteit van de toetsvragen gecontroleerd en heeft in samenwerking met de vereniging een programma van eisen voor het instrument ontwikkeld. De automatisering is uitbesteed aan Demo BV en het proces is begeleid door PRC. De koppeling met het Bouwbesluit en de NEN normen is in samenwerking met BRIS tot stand gekomen die ook zullen zorgdragen voor de actualisering hiervan.

Het instrument is medio april 2006 opgeleverd en zal gedurende drie maanden door een tiental pilotgemeenten worden getest. Na verwerking van de resultaten zal het instrument in september 2006 breed in de markt worden uitgezet.

PRC zal betrokken blijven voor het functioneel beheer en doorontwikkeling van het instrument. Daarnaast zal PRC de organisatorische inbedding van het instrument bij gemeenten ondersteunen met de ontwikkeling van normen en kengetallen, efficiencyverbetering en de ontwikkeling van organisatie en bouw- en handhavingsbeleidsplannen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS Nederland BV