Akkoord over schetsontwerp nieuw Rotterdam Centraal

Rotterdam – In grote lijnen staat vast hoe de nieuwe openbaar vervoer terminal op Rotterdam Centraal eruit gaat zien. De vijf opdrachtgevende partijen voor het nieuwe Rotterdam Centraal (de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de NS) hebben gezamenlijk een keuze gemaakt voor het referentieontwerp van Team CS, de architectencombinatie die de nieuwe openbaar vervoer terminal ontwerpt. Het gekozen schetsontwerp levert volgens alle partijen de kwaliteit die het HSL-station Rotterdam Centraal verdient. Dit is het tussentijdse resultaat in het maken van een voorlopig ontwerp (VO) voor de openbaar vervoer terminal. Aanpassingen op basis van voortschrijdend inzicht zijn nog mogelijk.

Schetsmodel
Aan het Stationsplein komt een transparante hal, die een heldere ruimtelijke werking heeft omdat er beperkt voorzieningen in worden ondergebracht. De voorgevel van het gebouw komt niet tot exact op het Weena, maar wordt iets meer teruggelegd. Zo wordt een nieuw Stationsplein gecreëerd met een gebouw dat opvalt en allure krijgt. Bovendien worden de Conradstraat en het Delftseplein op deze manier zichtbaar bij het Stationsplein betrokken. Commercie en serviceruimten worden grotendeels naar de reizigerspassage onder de sporen verplaatst en vormen zo één geheel met het gebouw. Dat geeft de treinreiziger het gevoel meteen midden in het gebouw aan te komen.

De belangrijkste kwaliteitsverhogende elementen in het gekozen schetsmodel ten opzichte van het Programma van Eisen zijn: de integrale kap, de verbrede reizigerspassage, de ondergrondse fietsenstalling, de mogelijke extra commerciële ruimten, het opknappen van de fietstunnel, de aanleg van het Proveniersplein, een hoog kwaliteitsniveau van de buitenruimte en het laten vervallen van tramhaltes op het Kruisplein, zodat verblijf daar aangenamer wordt.

Kosten en financiële dekking
De vernieuwing van Rotterdam Centraal bestaat uit een aantal planonderdelen, namelijk: de nieuwe openbaar vervoer terminal, een autotunnel onder het Weena, een tramverbinding naar Noord, de inrichting van de buitenruimte rondom de openbaar vervoer terminal en een aantal tijdelijke maatregelen die moeten worden getroffen. De totale raming van de planonderdelen voor Rotterdam Centraal bedraagt, op basis van het gekozen schetsmodel, € 486 mln. Het Rijk, de stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam hebben nu overeenstemming bereikt over het projectbudget. Die overeenstemming is nog eens bekrachtigd in een procesovereenkomst tussen de opdrachtgevende overheden. De onderhandelingen over de bijdrage van NS voor de extra commerciële ruimtes zullen in de volgende fase worden afgerond. Tenslotte wordt er onder het Stationsplein een nieuw metrostation voor RandstadRail aangelegd. Maar de financiering van RandstadRail valt geheel buiten het project Rotterdam Centraal.

Ontwerptraject
Nu de opdrachtgevende partijen een schetsmodel van Teams CS hebben gekozen, kan de architectencombinatie een voorlopig ontwerp afmaken. Naar verwachting is dit in de zomer van 2005 klaar. Wanneer daar overeenstemming over is wordt het definitieve ontwerp gemaakt. Naar verwachting is dit in het voorjaar van 2006 klaar. In de zomer van 2006 start dan daadwerkelijk de bouw van de nieuwe openbaar vervoer terminal.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Rotterdam