APN / Dura Vermeer als eerste in bezit van FPC-certificaat

Zoetermeer – De Asfalt Productiecentrale Nijmegen (APN) van Dura Vermeer is de eerste asfaltproductiecentrale in Nederland die officieel voldoet aan de nieuwste Europese Normen voor Asfalt. Deze nieuwe normen conform het Factory Production Control (FPC)-certificaat worden in Nederland op 1 maart 2008 van kracht.

De APN kreeg het Factory Production Control certificaat uitgereikt door certificeringsinstelling Kiwa. De nieuwe Europese Normen voor Asfalt betreffen mengselontwerp en productie van asfalt. Met de behaalde certificering kan Dura Vermeer een wettelijke kwaliteitsborging van haar geproduceerde asfalt aantonen.

Asfaltlevering met CE-markering

Factory Production Control (FPC) maakt onderdeel van de CE-Markering. Vanaf 1 maart 2008 heeft iedere asfaltproducent de wettelijke verplichting asfalt met een CE-markering te leveren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Dura Vermeer Groep NV