Asfaltcentrale van Wageningen naar Arnhem

Ede – Op 6 juni 2006 is het college van B&W van Arnhem accoord gegaan met de vestiging van de asfaltcentrale van Bruil op het te ontwikkelen industrieterrein Koningspleij te Arnhem.

Als gevolg van dit besluit kan worden gesteld dat er nu overeenstemming is tussen de betrokken partijen, te weten de provincie Gelderland, de gemeente Arnhem, de gemeente Wageningen en Bruil Ede b.v. Binnenkort zal een intentie-overeenkomst worden ondertekend op basis van de gemaakte afspraken.

Bruil Ede is tevreden over het bereikte resultaat, met name over de duidelijkheid die nu eindelijk is verkregen. De afgelopen jaren is door de betrokken partijen constructief samengewerkt, waarbij het vinden van een geschikte locatie het grootste struikelblok bleek te zijn. Industrieterreinen, geschikt voor dergelijke activiteiten en gelegen aan grootscheeps vaarwater, zijn schaars.

De overheid draagt substantieel bij in de tegemoetkoming van de schadeloosstelling aan Bruil Ede. Daarnaast zal ook Bruil Ede fors moeten investeren. Maar gezien het strategisch belang van een goede productielocatie, is deze investering voor Bruil Ede verantwoord.

De betoncentrale van b.v. Edese Beton Centrale E.B.C. (zusterbedrijf van Bruil Ede), welke ook gelegen is op de locatie in Wageningen, zal niet bij deze verplaatsing worden betrokken. De productie van betonmortel in Wageningen zal dan ook blijven voortbestaan.

Door ruimte te creëren op de locatie Koningspleij hebben de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland hun verantwoordelijkheid genomen voor de huisvesting van industrie. Industrie, die op diverse plaatsen in de verdrukking is gekomen, omdat veel gemeenten wel het belang van de industrie inzien, maar deze liever niet in hun ‘eigen achtertuin’gevestigd zien. Met de vooruitzichten van Koningspleij in het verschiet kan Bruil Ede zich gaan richten op deze nieuwe locatie, welke eind 2009 gerealiseerd moet zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bruil Ede BV