Asfaltboringen op de A2-stadstraverse Maastricht

Maastricht – Van 23 januari tot en met 10 februari 2006 wordt in opdracht van het Projectbureau A2 Maastricht een groot aantal asfaltboringen uitgevoerd. De asfaltboringen worden uitgevoerd om de kwaliteit van asfalt, de daaronder liggende fundering en bodem te kunnen vaststellen. De werkzaamheden vinden van zuid naar noord plaats op de vier rijstroken van de A2-stadstraverse tussen het Europaplein en de Kasteel Hillenraadweg en op kruispunt De Geusselt.

Waarom asfaltboringen?
De asfaltboringen worden uitgevoerd om de kwaliteit van asfalt, de daaronder liggende fundering en bodem te kunnen vaststellen. Hiervoor zijn ruim honderd boringen vereist tot op 6 meter diepte. De bevindingen bepalen óf en hoe materiaal opnieuw gebruikt kan worden als de aanleg van de tunnel op de stadstraverse gaat plaatsvinden. Voordeel is dan dat toekomstige bouwbedrijven straks geen eigen onderzoek hoeven uit te voeren en zo sneller aan de slag kunnen.

Aanpak
Het Projectbureau A2 Maastricht heeft er bewust voor gekozen om de boorwerkzaamheden zo te organiseren dat verkeers- en geluidsoverlast tot een minimum beperkt blijven. De werkzaamheden vinden alleen tussen 20:00 en 22:30 uur plaats. Voor extra snelheid wordt met vier boorstellingen gewerkt. Iedere avond vinden over een traject van ongeveer 150 meter boringen plaats. Dat betekent dat omwonenden maximaal vier avonden in hun directe woonomgeving boorgeluiden zullen horen. Een boring duurt zo’n vijfenveertig minuten. De laatste vijftien minuten begint het geluid weer af te nemen.

Direct omwonenden van de A2-stadstraverse hebben ter informatie een bewonersbrief ontvangen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: A2 Maastricht