Beesel, Hoogwaterbeschermingsprogramma, Deltaplan Waterveiligheid, Waterschap Limburg

Dijkversterkingsprojecten Limburg voorlopig gegund aan Mourik en FL

Foto: Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Waterschap Limburg heeft twee dijkversterkingsprojecten bij Beesel en bij Heel voorlopig gegund aan de combinatie Mourik Infra en FL. Het gaat in totaal om zo’n 5 kilometer dijk. Komend voorjaar gaat de aannemerscombinatie beginnen met de voorbereiding. Halverwege 2023 moeten de twee dijkversterkingen klaar zijn.

De opdracht bestaat uit het verhogen van de huidige kering in Beesel. Daarnaast moeten in Beesel ook nieuwe keringen worden aangelegd, op locaties waar ze nu nog ontbreken. De dijk in Heel is al op de vereiste hoogte, maar moet wel versterkt worden om te voldoen aan de nieuwe wettelijke normen. De dijk wordt daar dus niet hoger, maar wel breder. Ook moeten de bomen langs het dijktraject verdwijnen omdat ze te dicht langs de dijk staan. Dat is niet goed voor de stabiliteit. De nieuwe maatregelen moeten verder voorkomen dat er water en zand onder de dijk door kan stromen.

Raad van State

De dijkversterkingen bij Beesel en Heel zijn de eerste grootschalige uitvoeringswerkzaamheden binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Noordelijke Maasvallei van Waterschap Limburg. Waterschap Limburg werkt in totaal aan zestien projecten langs de Maas in Limburg om de dijken te beschermen tegen hoog water, inclusief die in Heel en Beesel. De omgeving is afgelopen jaren intensief betrokken bij de plannen. Tijdens de aanbestedingsprocedure telde het beperken van de hinder voor de omgeving voor waterschap Limburg dan ook zwaar mee als selectiecriterium.

De plannen voor de dijkversterkingen voor Heel en Beesel zijn vastgelegd in een Projectplan Waterwet. Voor dijkversterking Heel is dat projectplan inmiddels onherroepelijk, voor Beesel lopen nog twee beroepszaken die binnenkort worden behandeld bij de Raad van State.

Meer weten over dijkversterkingsprojecten? Lees dan ook:

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite