Stenendijk Hasselt

Versterking Stenendijk Hasselt gebeurt emissieloos

Still uit filmpje van waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het dijkversterkingsproject Stenendijk Hasselt definitief gegund aan de Dijkzone Alliantie Stenendijk. De combinatie bestaat uit Ploegam, Dura Vermeer en Gebroeders De Koning, in samenwerking met Koninklijke Woudenberg en Giken Europe, ondersteund door Fugro en Tauw. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en wordt emissieloos uitgevoerd.

De werkzaamheden strekken zich uit over een traject van ruim een kilometer langs het Zwartewater. Er wordt een damwand in de dijk geplaatst, die na de plaatsing niet meer zichtbaar is. Een monumentale muur wordt gerestaureerd, zodat die behouden kan blijven. Door die aanpak blijft het aangezicht van de dijk onveranderd. In 2021 worden de plannen verder uitgewerkt. De verwachting is dat de klus eind 2022 afgerond is. Dan moet de dijk weer voldoen aan de huidige eisen voor waterveiligheid.

Elektrisch

Bij de keuze voor een aannemer keek het waterschap onder meer naar duurzaamheid en innovatie. Zo wordt de damwand elektrisch aangebracht, zodat er geen stikstofuitstoot is in de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Ook kiest de winnende alliantie een aanpak waarbij omwonenden zo min mogelijk overlast ondervinden van de werkzaamheden.

Het project Stenendijk Hasselt is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen worden de komende dertig jaar versterkt. Waterschap Drents Overijsselse Delta pakt hiervan 180 kilometer dijken aan, verdeeld over achttien projecten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Profiteer nu van de introductieaanbieding voor € 10,- per maand.

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie Infrasite

Versterking Stenendijk Hasselt gebeurt emissieloos | Infrasite
Stenendijk Hasselt

Versterking Stenendijk Hasselt gebeurt emissieloos

Still uit filmpje van waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het dijkversterkingsproject Stenendijk Hasselt definitief gegund aan de Dijkzone Alliantie Stenendijk. De combinatie bestaat uit Ploegam, Dura Vermeer en Gebroeders De Koning, in samenwerking met Koninklijke Woudenberg en Giken Europe, ondersteund door Fugro en Tauw. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en wordt emissieloos uitgevoerd.

De werkzaamheden strekken zich uit over een traject van ruim een kilometer langs het Zwartewater. Er wordt een damwand in de dijk geplaatst, die na de plaatsing niet meer zichtbaar is. Een monumentale muur wordt gerestaureerd, zodat die behouden kan blijven. Door die aanpak blijft het aangezicht van de dijk onveranderd. In 2021 worden de plannen verder uitgewerkt. De verwachting is dat de klus eind 2022 afgerond is. Dan moet de dijk weer voldoen aan de huidige eisen voor waterveiligheid.

Elektrisch

Bij de keuze voor een aannemer keek het waterschap onder meer naar duurzaamheid en innovatie. Zo wordt de damwand elektrisch aangebracht, zodat er geen stikstofuitstoot is in de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Ook kiest de winnende alliantie een aanpak waarbij omwonenden zo min mogelijk overlast ondervinden van de werkzaamheden.

Het project Stenendijk Hasselt is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen worden de komende dertig jaar versterkt. Waterschap Drents Overijsselse Delta pakt hiervan 180 kilometer dijken aan, verdeeld over achttien projecten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Profiteer nu van de introductieaanbieding voor € 10,- per maand.

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie Infrasite