Zonnepaneel

Kansen voor opwekken energie langs snelwegen

Foto: Vincent Krabbendam / ProMedia

Er is veel potentie voor het opwekken van energie langs Nederlandse snelwegen, bijvoorbeeld met zonnepanelen in de bermen. Hiermee kunnen mogelijk honderdduizenden tot meer dan een miljoen huishoudens van stroom worden voorzien. Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel of de grond langs snelwegen voor deze energieopwekking kan worden benut.

Dat schrijft de NOS, die over dit onderwerp vragen stelde aan RWS. Die organisatie krijgt vanuit gemeenten en provincies steeds vaker de vraag of de grond langs infrastructuur kansen biedt voor het opwekken van energie. Er komen immers steeds meer zonne- en windparken, maar dat brengt veel discussie over de inrichting van het landschap met zich mee. Het plaatsen van zonnepanelen op zij- en middenbermen langs snelwegen wordt als mogelijke oplossing gezien om openbare ruimte elders te sparen.

Onderzoek RWS

Gemeenten en provincies die bezig zijn met hun Regionale Energie Strategieën (RES) willen graag dat de mogelijkheden voor energieopwekking langs infrastructuur wordt onderzocht. Daar is Rijkswaterstaat nu samen met andere partijen mee bezig, meldt de NOS. In potentie kunnen op deze manier honderdduizenden tot meer dan een miljoen huishoudens van stroom worden voorzien. Het gaat naar schatting van RWS om 1,5 tot 4 terawattuur, wat vooral uit zonnepanelen kan worden gehaald.

Weerkaatsing en kosten

Maar zo ver is het uiteraard nog lang niet. Verkeersveiligheid en doorstroming zijn voor RWS het belangrijkst en in tien pilots wordt onderzocht hoe het opwekken van energie langs snelwegen het beste kan worden ingevuld. Zo moeten zonnepanelen bijvoorbeeld geen zonlicht weerkaatsen in de ogen van automobilisten en moeten ze ook passen in het landschap. In de pilots wordt uiteraard ook gekeken naar de kosten van energieopwekking langs de Nederlandse snelwegen.

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema in de wereld van infrastructuur. Lees er meer over in de gratis Infrasite-special over duurzame, circulaire en uitstootvrije infra. 

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.