BRAMM start mobiliteitsonderzoek Weg van de toekomst

reconstructie N329 start eind 2010

Eind 2010 begint de reconstructie van de N329. Deze ‘weg van de toekomst’ (tussen het knooppunt Paalgraven bij A50/A59 en de Dorpenweg bij N626) is nu al een belangrijke verkeersader en cruciaal voor een goede ontsluiting van Oss. Dagelijks maken vele forenzen, vrachtverkeer van Osse bedrijven en bezoekers van de meubelboulevard en het centrum van Oss gebruik van deze weg.

De gemeente Oss, het bedrijfsleven, de provincie Noord-Brabant en BRAMM willen ervoor zorgen dat de regio Oss tijdens de grootschalige reconstructie zoveel mogelijk ontlast wordt. Om tijdig voorbereid te zijn, start BRAMM daarom in de maanden juni en juli met een mobiliteitsonderzoek in de regio. Zo wordt het reisgedrag van werknemers en de transportbewegingen van bedrijven aan de N329 in kaart gebracht. Daarna kan in samenwerking met het bedrijfsleven gezocht worden naar passende mobiliteitsoplossingen, die ook resulteren in minder autobewegingen tijdens de spits op de N329. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: BRAbant MobiliteitsManagement (BRAMM)