Weekendafsluiting A6 Lelystad-Noord – Lelystad

In verband met het uitvoeren van de werkzaamheden op de A6 is de rijbaan tussen afslag Lelystad-Noord (afrit 11) en afslag Lelystad (afrit 10) vanaf vrijdag 28 september 19:00 uur tot en met maandag 1 oktober 05:00 uur afgesloten voor verkeer richting Almere. Rijkswaterstaat gaat in deze periode de asfaltdeklaag vervangen. Hierdoor is de A6, toerit Lelystad-Noord richting Almere ook afgesloten.

Het verkeer richting Utrecht wordt omgeleid via de A6, afrit Swifterbant > Gooiseweg (N305) > A27. Het verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid via de A6, afrit Swifterbant > Gooiseweg (N305) > Larserweg (N302) > A6. De omleiding wordt aangegeven middels ‘blauwe U-borden’ met daarop U10 en U11. Deze ‘U-borden zijn veelal geplaatst boven op bewegwijzeringsborden.

Groot onderhoud 2007

In 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen te maken krijgen. Het gaat om zo’n 200 extra projecten waarvoor de minister van Verkeer en Waterstaat in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld heeft. Tot en met 2010 worden werkzaamheden aan de rijkswegen variërend van groot onderhoud, wegverbreding en –aanleg, vernieuwing van bruggen en viaducten en asfalteringswerkzaamheden. De veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer wordt hiermee ook in de toekomst gewaarborgd. Groot onderhoud 2007.

Hinder

Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht bij de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Groot onderhoud weg