31 oktober 2007: 1e landelijke wegbeheerdersdag

Rotterdam – Op 31 oktober 2007 vindt in Den Haag de eerste landelijke wegbeheerdersdag plaats: Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders (WOW).

Doelgroep: Wegbeheerders (ambtenaren) van alle functieniveaus

Locatie: World Forum Convention Center in Den Haag

Tijd: 9.30-17.30 uur

Kosten: Gratis

Internet: www.platformwow.nl

E-mail: info@platformwow.nl

Telefoon: 06 10 47 65 42

Een dag voor wegbeheerders (ambtenaren) van gemeenten, provincies, waterschappen en rijk. Hier wisselen zij ervaringen en kennis uit in tientallen verschillende workshops en presentaties. Een programma voor wegbeheerders van alle niveaus, van beleid tot uitvoering, van binnen- en buitendienst. Het keuzeprogramma biedt voor ieder een groot en gevarieerd aanbod.

Wegbeheerders uit heel Nederland verzorgen de inhoud van het brede keuzeprogramma. Er worden gekozen uit onderwerpen als publieksgericht werken, de toekomst van het wegbeheer, anders betalen voor mobiliteit, verkeersmanagement, incidentmanagement, integraal benaderen van wegbeheer, wegwerkzaamheden en contractvormen.

WOW is een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, gemeente Arnhem en Waterschap Rivierenland. De WOW-dag vormt de aanzet voor een landelijk platform waarin wegbeheerders onderling effectiever, gezamenlijk (blijven) optrekken.