Kamerbrief inzake het project A4 Delft-Schiedam

Den Haag – Op 20 augustus 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer inzake het project A4 Delft-Schiedam.

Hieronder leest u de volledig brief br.1295/53135 Afschrift brief aan bewonersorganisatie Schiedam inzake omissie "Ypenburg" Kamerstuk | 2007-08-21 en de bijlage br.1295/53135 bijlage Afschrift brief aan bewonersorganisatie Schiedam inzake omissie "Ypenburg" Bijlage | 2007-08-21.

Onderwerp: Afschrift brief aan bewonersorganisaties Schiedam

Geachte voorzitter,

Ingevolge uw verzoek zend ik u bijgaand een afschrift van mijn brief aan het Schiedams Overleg Bewoners Organisaties (SOBO) inzake de omissie “Ypenburg”.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

Onderwerp: beantwoording van uw brief van 24 juni betreffende "omissie Ypenburg"

Geachte heer,

Middels deze brief wil ik u antwoord geven op uw brief van 24 juni 2007 met als onderwerp “omissie Ypenburg”.

Ik waardeer de betrokkenheid die uit uw brief blijkt. De projectorganisatie A4 Delft-Schiedam heeft u en andere betrokken partijen onlangs in een bijeenkomst op 3 juli 2007 in de klankbordgroep IODS met een presentatie geïnformeerd over de herstelberekeningen die zijn uitgevoerd naar aanleiding van de omissie.

Ik ga ervan uit dat u via deze presentatie inmiddels beter op de hoogte bent van de uitkomsten van de herstelberekeningen en de consequenties daarvan voor de planning. Uit het verslag van de klankbordgroepvergadering blijkt dat de presentatie door de klankbordgroepleden als transparant is ervaren en dat er adequaat is ingegaan op de gestelde vragen. Inmiddels zijn ook de rapportages over de omissie via de mail aan u vestuurd, zoals u verzoekt in uw brief. Over enkele weken zal de projectorganisatie contact met u opnemen om eventuele vragen te beantwoorden die na het lezen van deze rapporten nog resteren.

Overigens is er geen sprake meer van een briefing aan de Tweede Kamer, maar zal het onderzoeks- en verificatiebureau van de Kamer zelf een onderzoek gaan doen.

U kunt ervan overtuigd zijn dat ik al het mogelijke zal doen om nu zo snel mogelijk te komen tot besluitvorming over het project A4 Delft-Schiedam.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, Camiel Eurlings

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Aanvullend onderzoek naar A4 Delft Schiedam

Kamerbrief inzake het project A4 Delft-Schiedam | Infrasite

Kamerbrief inzake het project A4 Delft-Schiedam

Den Haag – Op 20 augustus 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer inzake het project A4 Delft-Schiedam.

Hieronder leest u de volledig brief br.1295/53135 Afschrift brief aan bewonersorganisatie Schiedam inzake omissie "Ypenburg" Kamerstuk | 2007-08-21 en de bijlage br.1295/53135 bijlage Afschrift brief aan bewonersorganisatie Schiedam inzake omissie "Ypenburg" Bijlage | 2007-08-21.

Onderwerp: Afschrift brief aan bewonersorganisaties Schiedam

Geachte voorzitter,

Ingevolge uw verzoek zend ik u bijgaand een afschrift van mijn brief aan het Schiedams Overleg Bewoners Organisaties (SOBO) inzake de omissie “Ypenburg”.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

Onderwerp: beantwoording van uw brief van 24 juni betreffende "omissie Ypenburg"

Geachte heer,

Middels deze brief wil ik u antwoord geven op uw brief van 24 juni 2007 met als onderwerp “omissie Ypenburg”.

Ik waardeer de betrokkenheid die uit uw brief blijkt. De projectorganisatie A4 Delft-Schiedam heeft u en andere betrokken partijen onlangs in een bijeenkomst op 3 juli 2007 in de klankbordgroep IODS met een presentatie geïnformeerd over de herstelberekeningen die zijn uitgevoerd naar aanleiding van de omissie.

Ik ga ervan uit dat u via deze presentatie inmiddels beter op de hoogte bent van de uitkomsten van de herstelberekeningen en de consequenties daarvan voor de planning. Uit het verslag van de klankbordgroepvergadering blijkt dat de presentatie door de klankbordgroepleden als transparant is ervaren en dat er adequaat is ingegaan op de gestelde vragen. Inmiddels zijn ook de rapportages over de omissie via de mail aan u vestuurd, zoals u verzoekt in uw brief. Over enkele weken zal de projectorganisatie contact met u opnemen om eventuele vragen te beantwoorden die na het lezen van deze rapporten nog resteren.

Overigens is er geen sprake meer van een briefing aan de Tweede Kamer, maar zal het onderzoeks- en verificatiebureau van de Kamer zelf een onderzoek gaan doen.

U kunt ervan overtuigd zijn dat ik al het mogelijke zal doen om nu zo snel mogelijk te komen tot besluitvorming over het project A4 Delft-Schiedam.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, Camiel Eurlings

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Aanvullend onderzoek naar A4 Delft Schiedam