Nachtwerkzaamheden A2 Rondweg Den Bosch en A59

’s-Hertogenbosch – In de week van maandag 13 november tot vrijdag 17 november 2006 zijn er elke nacht werkzaamheden op de A2 tussen Maasbrug en afslag Veghel en op de A59 west. Daarvoor worden diverse rijstroken, verbindingswegen en op- en afritten afgesloten.
Op verschillende locaties vindt herstel van de asfaltverharding en van geleiderails plaats.

Maandagavond 13 tot dinsdagmorgen 14 november
Van 20.00 tot 1.00 uur is de afrit ’s-Hertogenbosch-zuid voor het verkeer uit Eindhoven afgesloten. Het verkeer moet dan omrijden via de afslag Veghel. De omleidingroute staat met borden aangegeven.
In deze nacht herstelt InfrA2 bovendien geleiderails langs de A59 west. Het verkeer uit Waalwijk richting knooppunt Empel moet dan rekening houden met verkeershinder; 1 rijstrook is daar afgesloten. Ook op de A2 tussen Empel en de Maasbrug is een rijstrook dicht voor het herstel van geleiderails.

Tussen de Maasbrug en knooppunt Hintham wordt in deze nacht op diverse plekken geasfalteerd. Door de noodzakelijke rijstrookafzettingen zal het verkeer uit Utrecht naar Eindhoven de nodige hinder ondervinden.
Het verkeer over de A2 vanaf knooppunt Empel richting Utrecht krijgt vlak voor de Maasbrug te maken een afzetting van 1 rijstrook.

Dinsdagavond 14 tot woensdagmorgen 15 november
Tussen 20.00 en 06.00 uur is in knooppunt Hintham de verbindingsweg Utrecht-Nijmegen dicht.
Op de A2 zijn voor het verkeer uit Utrecht richting Eindhoven deels 1 en deels 2 rijstroken afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden.
De oprit bij de aansluiting Veghel voor het verkeer richting Eindhoven is deze nacht afgesloten.

Woensdagavond 15 tot donderdagmorgen 16 november
In deze nacht is de verbindingsweg in knooppunt Hintham voor het verkeer uit Nijmegen richting Eindhoven dicht.

Donderdagavond 16 tot vrijdagmorgen 17 november
In deze nacht werkt InfrA2 bij de aansluiting Veghel op de afrit van het verkeer uit Utrecht naar Veghel en de Pettelaar. Deze afrit is dan afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de aansluiting ’s-Hertogenbosch zuid. Op de rijbaan tussen knooppunt Hintham en de aansluiting ‘s-Hertogenbosch zuid krijgt het verkeer te maken met een rijstrookafzetting.

Bij knooppunt Empel is voor het verkeer op de A2 komend uit Utrecht de afslag richting Waalwijk (A59 west) gesloten. Het verkeer uit de richting Eindhoven dat bij knooppunt Empel de A59 west oprijdt richting Waalwijk wordt geconfronteerd met rijstrookafzettingen.

Informatie voor de gebruiker
Weggebruikers worden zo goed mogelijk geïnformeerd over de werkzaamheden en de omleidingroutes. Rijkswaterstaat/InfrA2 verspreidt hiertoe een persbericht en verstrekt informatie via de reguliere kanalen:

  • het gratis telefoonnummer 0800-8002 (Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat)
  • teletekst pagina’s 730, 731 en 732
  • voor meer informatie: www.infra2.nl en www.a2denbosch.nl
  • Gele aankondigingborden langs de weg

Verbreding A2 Rondweg
De A2 Rondweg Den Bosch wordt tussen 2006 en eind 2009 verbreed van 2×3 naar 4×2 rijstroken: twee rijstroken per rijrichting voor het doorgaande verkeer en twee rijstroken voor het lokale/bestemmingsverkeer. Rijkswaterstaat heeft InfrA2 opdracht gegeven dit werk uit te voeren en ook voor zeven jaar na oplevering de weg te onderhouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant