Bestuursovereenkomst A4 naar Tweede Kamer

Op 6 juni 2006 heeft Karla Peijs Minister van Verkeer en Waterstaat de Bestuursovereenkomst tussen de Staat en de provincie Noord-Brabant betreffende het maken van aanvullende afspraken ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg A4, Dinteloord-Bergen op Zoom naar de Tweede Kamer gestuurd.

U kunt de brief 1294 Bestuursovereenkomst A4 Dinteloord-Bergen op Zoom inzien op

www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/kamerstukken/index.aspx?jaar=-1&maand=0&page=1&onderwerp=-1