Start aanbesteding A4 omlegging Halsteren

‘s-Hertogenbosch – Rijkswaterstaat heeft 2 februari 2006 het werk om de nieuw te bouwen omlegging Halsteren, vanaf aansluiting Halsteren tot aan knooppunt Zoomland, op de markt gebracht ! Hiermee komt het 6 kilometerlange traject weer een stap dichter bij de uitvoering. Als alles voorspoedig verloopt, kan de bouw van de omlegging starten in het 4e kwartaal van 2006.

Onderdeel van de A4 Amsterdam-Antwerpen
De omlegging Halsteren is een onderdeel van de totale A4 van Amsterdam tot aan Antwerpen. Het vormt samen met de gedeelten Steenbergen en Dinteloord de A4 op Brabants grondgebied. De omlegging Halsteren is gesitueerd ten oosten van de gemeente Bergen op Zoom.

Door de inwoners van de gemeente Bergen op Zoom en met name door de Halsterse bevolking die nu langs de huidige N259 wonen, wordt de komst van de omlegging Halsteren toegejuicht. Veel van de huidige gebruikers van de N259 zullen in de toekomst gebruik maken van de A4 omlegging Halsteren. Dit komt de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van de Halsterse bewoners ten goede!

Op 2 februari 2006 is tevens de bestuursovereenkomst A4-Zuid ondertekend door Minister Peijs en gedeputeerde Janse de Jonge. Waarin afspraken zijn gemaakt over de bestuurlijke samenwerking voor de omlegging Steenbergen tot en met Dinteloord.

Aanbesteding
Ge�nteresseerde aannemers kunnen zich inschrijven voor dit werk. Hiertoe wordt de zogenaamde Europese openbare aanbestedingsprocedure gevolgd. Na een informatieronde kunnen aannemers een bieding/offerte indienen. Op basis van de laagste bieding gunt Rijkswaterstaat het werk. Na indienen en accepteren van kwaliteitsplannen voor het Design and Construct Contract (ontwerpen en uitvoeren) kan de aannemer aan de slag.

Communicatie
Begin april 2006 organiseert Rijkswaterstaat voor de bewoners en bedrijven van de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen een informatieavond. Via de nieuwsbrief, advertenties in de krant en de nog te lanceren website (maart 2006) zullen mensen hiervoor worden uitgenodigd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant